Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 27/01/23, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Gmina Kurzętnik planuje pomoc w dystrybucji węgla dla mieszkańców naszej Gminy.

Gmina Kurzętnik jest jednym z pierwszych samorządów w Polsce , który odpowiedział na propozycje rządu odnośnie dystrybucji węgla  mieszkańcom po korzystnych cenach. Jest to konkretna pomoc
w czasach kryzysu energetycznego spowodowanego wojną w Ukrainie i wzrostem inflacji.
Węgiel wraz z możliwością dostarczania do gospodarstwa domowego będzie sprzedawany mieszkańcom gminy za kwotę poniżej 3 tyś. za tonę.
Aby zapewnić ciągłą dostępność opału można będzie kupić do 2 ton węgla na jedno gospodarstwo domowe.
W zależności od ilości zainteresowanych gospodarstw domowych Gmina Kurzętnik uruchomi sprzedaż węgla.
Zapisów można dokonywać osobiście w Urzędzie Gminy w Kurzętniku przy ul. Grunwaldzkiej 39
lub telefonicznie pod nr tel. 56 4748297.

III KONKURS MOJA SMART WIEŚ-WIZJE I INICJATYWY

IV Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym”

IV Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym”
IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym” odbywa się pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Współorganizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwowa Inspekcja Pracy, AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Fundacja PGE. Konkurs przebiega  pod patronatem medialnym TVP Info.
Celem konkursu jest promowanie wśród młodzieży szkolnej i studentów uczelni wyższych, w szczególności o profilu rolniczym, bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wizji Zero w rolnictwie – międzynarodowej kampanii społecznej, która ma na celu minimalizowanie ryzyka wypadku przy pracy w sektorze rolniczym, w oparciu o jej trzy filary, tj.: I filar – Bezpieczeństwo, II filar – Zdrowie, III filar – Dobrostan, oraz jej Siedem Złotych Zasad:
 
ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonowanie rodziny w gospodarstwie rolnym w oparciu o trzy filary: bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 października br.
 
Zapraszamy do udziału.
 
 
Regulamin oraz wszelkie niezbędne informacje na temat tegorocznego konkursu filmowego „Moja Wizja Zero 2022” znajdują się na stronie internetowej Kasy pod linkiem: https://www.krus.gov.pl/konkursy/konkursy-i-patronaty/moja-wizja-zero/
 
 

Gęsta mgła - 10.10.2022 r.

"Oszczędzamy energię"- kampania społeczna Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Szczegółowe informacje dotyczące kampanii „Oszczędzamy energię” znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/oszczedzamy-energie

Informacja dla hodowców drobiu

Rozwiąż kurs e-learningowy i wygraj jedną z 50 hulajnóg ufundowanych przez KRUS.

Po raz czwarty Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników urodzone w latach 2008–2016 do udziału w kursie e-learningowym „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, który w nowoczesnej formie przybliża wiedzę o zagrożeniach wypadkowych
w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Wśród uczestników, którzy ukończą szkolenie i prześlą swoje zgłoszenie rozlosujemy nagrody.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród należy:
1. zrealizować kurs dostępny na stronie internetowej prewencja.krus.gov.pl i rozwiązać test końcowy;
Uwaga! Wpisz swoje dane, zanim zaczniesz realizować szkolenie.
2. pobrać certyfikat ukończenia kursu oraz formularz zgłoszeniowy;
3. przesłać do 6 listopada 2022 r. certyfikat oraz wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: hulajnoga(at)krus.gov.pl z dopiskiem w tytule: „Kurs e-learningowy dla dzieci”.
Informacji udziela sekretariat Biura Prewencji, tel. (22) 592 64 10, e-mail: bp@krus.gov.pl
Zasady przyznawania hulajnóg znajdują się na stronie internetowej Kasy w zakładce: konkursy i patronaty.

Konkurs Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur

Konkurs Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur.
Celem inicjatywy jest podniesienie jakości życia mieszkańców regionu poprzez poprawę stanu środowiska.
Kwota dotacji 30 tys. Zł, całkowita kwota zadania to 60 tys zł.
Gmina Kurzętnik zrealizuje zadanie „Zielona gmina - nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Gmina Kurzętnik.
Drzewa i krzewy zostaną nasadzone w miejscowościach Nielbark, Marzęcice, Mikołajki, Wielkie Bałówki, Małe Bałówki.

Zebrania sołeckie

1 ... 3 4 5 6 7 ... 50