Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 23/07/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Utworzenie ścieżki rowerowej z Kurzętnika do Kaługi wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap I

„Utworzenie ścieżki rowerowej z Kurzętnika do Kaługi wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap I”
 
 
 
W czerwcu 2019 roku Gmina Kurzętnik zakończyła realizacje projektu pn. „Utworzenie ścieżki rowerowej z Kurzętnika do Kaługi wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap I”. Głównym wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „Lubtech” Sp. z o.o. z Fijewa. Dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz środkom własnym gminy powstało 2,62 km oświetlonej ścieżki rowerowej, która łączy się ze szlakami rowerowymi na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie i Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie
 
Łączne koszty związane z realizacją projektu wyniosły 1 782 245,55 zł, w tym wysokość dofinansowania 970 647,91 zł. Pozostała część kwoty stanowi wkład własny Gminy Kurzętnik.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: sciezka

Podpisane umowy „Utworzenie ścieżki rowerowej z Kurzętnika do Kaługi wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap I”

W dniu 28 września 2018 roku w Urzędzie Gminy Kurzętnik Zastępca Wójta Gminy Kurzętnik Pan Adam Zapałowski wraz z Skarbnikiem Gminy Panią Bożeną Zaborowską dokonali uroczystego podpisana umowy na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie ścieżki rowerowej z Kurzętnika do Kaługi wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap I” głównym wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „LUBTECH” Sp. z o. o. Fijewo 50A, 14-260 Lubawa, Inwestycja za kwotę 1.781.433,55 zł zostanie wykonana do 01 czerwca 2019 r.
 
Pierwszy etap inwestycji realizowany będzie od 0+000 km do 2+620,60 km i dotyczy odcinka od Kurzętnika do Lipowca. Zaprojektowano ścieżkę rowerową z której mogą korzystać piesi, o nawierzchni z betonu asfaltowego i szerokości 3,5m. Wzdłuż trasy ścieżki zaprojektowano 5 miejsc przeznaczonych do wypoczynku, wyposażonych w ławeczkę, stojak na rowery na 3 stanowiska oraz kosz na śmieci. Ponadto przewiduje się budowę dużego placu o nawierzchni z kostki betonowej, przeznaczonego do obsługi rowerzystów (jako 6 miejsce postojowe).
czytaj dalej

Utworzenie ścieżki rowerowej z Kurzętnika do Kaługi

 
„Utworzenie ścieżki rowerowej z Kurzętnika do Kaługi wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap I”
 
Podpisanie umowy o dofinasowanie realizacji projektu
 
Gmina Kurzętnik pozyskała środki finansowe na realizacje projektu pn. „Utworzenie ścieżki rowerowej z Kurzętnika do Kaługi wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap I”. Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6 „Kultura i dziedzictwo”, Działanie 6.2. „Dziedzictwo naturalne”, Poddziałanie 6.2.3. „Efektywne wykorzystanie zasobów”
 
czytaj dalej

Kontakt - stopka

ADRES URZĘDU:

Gmina Kurzętnik
ul. Grunwaldzka 39
13-306 Kurzętnik
woj. warmińsko-mazurskie
 
Tel. (056) 47-40-580
Fax. (056) 47-48-284
 
Epuap:
/UGKurzetnik28/skrytka
 
NIP: 877-147-55-50
REGON: 871118916

 
Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu
lub na konto Urzędu Gminy Kurzętnik:
 
BANK SPÓŁDZIELCZY BRODNICA
ODDZIAŁ NOWE MIASTO LUBAWSKIE

 
NR: 05 9484 1121 2003 0090 0983 0002