Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 20/05/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Żłobki

 

FINANSOWE WSPARCIE DLA RODZICÓW DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH W ŻŁOBKACH I W PRZEDSZKOLACH

FINANSOWE WSPARCIE DLA BEZROBOTNYCH RODZICÓW PODEJMUJĄCYCH PRACĘ
 
Propagując ideę zapewniania dzieciom – które nie osiągnęły jeszcze wieku obowiązku szkolnego – jednej z form wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, podjęto się utworzenia żłobków na terenie Gminy Kurzętnik. Wczesna edukacja jest coraz częściej postrzegana jako istotny pierwszy krok na drodze do dalszego rozwoju edukacyjnego dziecka.
 
W związku z ogłoszeniem przez Wójta Gminy Kurzętnik, naboru przyjęcia dzieci do żłobka w Tereszewie i w Kurzętniku, informujemy, iż będzie możliwość finansowego wsparcia rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, żłobka, klubu dziecięcego.
 
Od 01 września 2015 roku istnieje możliwość ubiegania się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim refundacji części lub całości kosztów opieki nad dzieckiem.
 
O przyznanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi może ubiegać się osoba bezrobotna posiadająca co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno niepełnosprawne dziecko do 7 roku życia, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową (np. umowa zlecenie lub umowa o dzieło) lub została skierowana do odbycia stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia oraz pod warunkiem osiągania z tego tytułu miesięcznie przychodów nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi przysługuje osobie bezrobotnej dla której został ustalony II profil pomocy lub III profil pomocy – tylko w ramach programu specjalnego.
 
Refundacja przysługuje w wysokości uzgodnionej, zgodnie z przedstawionymi dokumentami potwierdzającymi faktycznie poniesione koszty, jednak nie wyżej niż 300 zł za pełny miesiąc na każde dziecko.
 
Więcej informacji na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim – http://nowemiastolubawskie.praca.gov.pl oraz pod nr telefonu 56 472 42 97

Nabór do żłobka.

Jednym z priorytetów Gminy Kurzętnik, jest ciągła dbałość o jakość i komfort życia społeczeństwa podyktowana wciąż pojawiającym się potrzebom, którym zaspokojeniu służy trafny wybór odpowiedniej strategii, przynoszącej usatysfakcjonowanie mieszkańców wsi. Wychodząc naprzeciw wyzwaniu, jakim jest wciąż narastający problem wynikający z niezaspokojonych potrzeb społeczności lokalnych, na terenie naszej Gminy zostaną utworzone po raz pierwszy dwa żłobki samorządowe. Nowo powstała instytucja zostanie zrealizowana ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch – edycja 2015”. Celem planowanego przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia społecznego, poprzez umożliwienie podjęcia aktywności zawodowej rodzica, uwzględniająca równocześnie zasady prawidłowego rozwoju dziecka podczas nieobecności rodziców. Możliwość znalezienia nowych miejsc pracy dla rodziców posyłających dzieci do żłobka, zmniejszenie bezrobocia na rynku, wsparcie rodziców w procesie wychowywania dzieci, to tylko niektóre składniki efektywności inwestycji, które staną się trafnym posunięciem i rozwiązaniem uderzającym w ekonomiczną problematykę Gminy Kurzętnik.
czytaj dalej

Kontakt - stopka

ADRES URZĘDU:

Gmina Kurzętnik
ul. Grunwaldzka 39
13-306 Kurzętnik
woj. warmińsko-mazurskie
 
Tel. (056) 47-40-580
Fax. (056) 47-48-284
 
Epuap:
/UGKurzetnik28/skrytka
 
NIP: 877-147-55-50
REGON: 871118916

 
Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu
lub na konto Urzędu Gminy Kurzętnik:
 
BANK SPÓŁDZIELCZY BRODNICA
ODDZIAŁ NOWE MIASTO LUBAWSKIE

 
NR: 05 9484 1121 2003 0090 0983 0002