Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 23/07/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

„Budowa terenu rekreacyjnego – toru rowerowego wraz z minirampą w Kurzętniku ukończona”

Gmina Kurzętnik w ostatnim czasie zrealizowała projekt pod nazwą „Budowa terenu rekreacyjnego – toru rowerowego wraz z minirampą w Kurzętniku”. Mieszkańcy i goście kurzętnickiej gminy zyskali atrakcyjne miejsce do spędzania czasu, rozwoju pasji i nabywania nowych doświadczeń.
 
Zadanie zrealizowano dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa Kultura i dziedzictwo. Całkowity koszt przedmiotowej inwestycji wyniósł 172 207,00 zł, w tym dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 131 225,46 zł. Głównym wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „LUBTECH” Sp. z o. o. Fijewo 50A, 14-260 Lubawa.
 
Przedmiotem projektu stała się budowa toru rowerowego oraz montaż minirampy na dotychczas niezagospodarowanym terenie położonym w miejscowości Kurzętnik. Inwestycję zrealizowano przede wszystkim z myślą o młodych miłośnikach jazdy rowerowej, jazdy na hulajnodze, deskorolce, rolkach i wrotkach, którzy chcą poznawać tajniki jazdy ekstremalnej.
 
Dodatkowo, zadanie to ma na celu zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnej Gminy Kurzętnik, zachęcenie do uprawiania sportu, spędzania czasu na świeżym powietrzu zarówno wśród rówieśników, jak i w gronie rodzinnym.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Budowa terenu rekreacyjnego – toru rowerowego wraz z minirampą w Kurzętniku ukończona

„Budowa terenu rekreacyjnego – toru rowerowego wraz z minirampą ,w Kurzętniku”

W dniu 28 września 2018 roku w Urzędzie Gminy Kurzętnik Zastępca Wójta Gminy Kurzętnik Pan Adam Zapałowski wraz z Skarbnikiem Gminy Panią Bożeną Zaborowską dokonali uroczystego podpisana umowy na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa terenu rekreacyjnego – toru rowerowego wraz z minirampą w Kurzętniku” głównym wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „LUBTECH” Sp. z o. o. Fijewo 50A, 14-260 Lubawa, Inwestycja za kwotę 153.000,00 zł zostanie wykonana do 05 listopada 2018 r.
 
Zadanie obejmuje roboty budowlane polegające na wykonaniu rekreacyjnego toru rowerowego dla rowerów bez napędu oraz montaż minirampy. Tor rowerowy składa się z ziemnych garbów zwanych dalej muldami oraz profilowanych ramp łukowych na zakrętach zwanych dalej bandami. Tor ma układ zamknięty tworzony przez 2 pętle, składające się odpowiednio z muld stolika oraz zakrętów (band). Całość tworzy obwodowy układ jazdy z terenem rozdzielającym pośrodku obiektu. W ramach zadania utworzona będzie również minirampa -- urządzenie przeznaczone do nauki jazdy na deskorolce, rolkach oraz rowerach BMX. Skierowane do odbiorców zaczynających swoją przygodę z jazdą ekstremalną.
czytaj dalej

„Budowa terenu rekreacyjnego – toru rowerowego wraz z minirampą w Kurzętniku”

 
„Budowa terenu rekreacyjnego – toru rowerowego wraz z minirampą w Kurzętniku”
 
Podpisanie umowy o dofinasowanie realizacji projektu
 
Gmina Kurzętnik pozyskała środki finansowe na realizacje projektu pn. „Budowa terenu rekreacyjnego – toru rowerowego wraz z minirampą w Kurzętniku”. Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6 „Kultura i dziedzictwo”, Działanie 6.2. „Dziedzictwo naturalne”, Poddziałanie 6.2.3. „Efektywne wykorzystanie zasobów”
 
Dnia 25 czerwca 2018 r. Gmina Kurzętnik zawarła z Województwem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie umowę o dofinansowanie projektu.
 
Łączne nakłady brutto związane z realizacją projektu, przewidziane w umowie o dofinansowanie wynoszą 172 207,00 zł, w tym wysokość dofinansowania 139 315,46 zł. Pozostała część kwoty stanowi wkład własny Gminy Kurzętnik.
 
Przedmiotem projektu jest budowa toru rowerowego dla rowerów bez napędu oraz montaż małej architektury – minirampy przy stadionie w Kurzętniku. Tor rowerowy składa się z ziemnych garbów zwanych muldami oraz profilowanych ramp łukowych na zakrętach zwanych bandami. Projektowany tor to konstrukcja ziemna profilowana zajmująca w planie powierzchnię trójkąta. Minirampa to urządzenie przeznaczone do nauki jazdy na deskorolce, rolkach oraz rowerach, skierowane do odbiorców zaczynających swoją przygodę z jazdą ekstremalną.
 
Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnej gminy Kurzętnik poprzez wzrost dostępności do jej infrastruktury rekreacyjnej oraz efektywniejsze wykorzystanie jej przestrzeni publicznej, w efekcie budowy toru rowerowego oraz minirampy.
 
Projekt realizowany będzie w 2018 roku.

Kontakt - stopka

ADRES URZĘDU:

Gmina Kurzętnik
ul. Grunwaldzka 39
13-306 Kurzętnik
woj. warmińsko-mazurskie
 
Tel. (056) 47-40-580
Fax. (056) 47-48-284
 
Epuap:
/UGKurzetnik28/skrytka
 
NIP: 877-147-55-50
REGON: 871118916

 
Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu
lub na konto Urzędu Gminy Kurzętnik:
 
BANK SPÓŁDZIELCZY BRODNICA
ODDZIAŁ NOWE MIASTO LUBAWSKIE

 
NR: 05 9484 1121 2003 0090 0983 0002