Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 03/04/20, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Kontakt do pracowników Urzędu

Referat Budżetu i Finansów
Stanowisko
Numer pokoju
Imię i nazwisko
Numer telefonu
Adres email
Skarbnik Gminy
9
Bożena Zaborowska
564748286
533646130
Zastępca Skarbnika Gminy
9
Paweł Kruza
564748294
533646130
Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej
9
Katarzyna Dybowska
564748294
533646130
Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej i Obsługi Bankowej
9
Aleksandra Ejnik
564748294
533646130
Stanowisko ds. Płac i Księgowości Budżetowej
Marta Andrzejewska
564748294
533646130
Referat Podatków Opłat i Działalności Gospodarczej
Stanowisko
Numer pokoju
Imię i nazwisko
Telefon
Adres email
Stanowisko ds. Kontroli, Podatków, i Opłat- Kierownik Referatu
11
Emilia Auda 
564748295 
Stanowisko ds. Podatków i Opłat
11
Elżbieta Goryszewska
564748295
 Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej
11 
Marzena Tomaszewska
564748295
 Stanowisko ds. Księgowości Podatkowej i Kasy
12 
Ada Rogowska
564748293 
Referat Oświaty
 Stanowisko
Numer pokoju 
Imię i nazwisko 
Telefon 
Adres email 
Stanowisko ds. Oświaty -Kierownik Referatu
Budynek przy urzędzie gminy
Justyna Sobiesiak
533646141
 Główny Księgowy
Budynek przy urzędzie gminy
 Beata Wójcik-Wysocka
 533646141 
Zastępca Głównego Księgowego ds. Oświaty
Budynek przy urzedzie gminy
Hanna Bartnicka
533646141
Stanowisko ds. Administracyjnych
Budynek przy urzędzie gminy
Elżbieta Sobiech
533646141
Stanowisko ds. Organizacyjnych
Budynek przy urzędzie gminy
Małgorzata Błażej
533646141
Referat Organizacyjny i Promocji Gminy
Stanowisko
Numer Pokoju
Imię i nazwisko
Telefon
Adres email
Sekretarz Gminy-Kierownik Referatu
14
Magdalena Rynkowska
564748291
Stanowisko ds. Kadr i Promocji Gminy
14
Anna Weisgerber
564748281
Stanowisko ds. Informatycznych
10
Cezary Rzymski
564748292
883646822
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Sportu
10
Andrzej Kowalczyk
564748283
Stanowisko ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
10
Monika Kozłowska
564748292
Stanowisko ds. Obsługi Interesantów
6
Alicja Kreńska
564740515
Pracownik ds. Obsługi Stadionu
  Tadeusz Wiśniewski
 
 
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
Stanowisko
Numer Pokoju
Imię i nazwisko
Telefon
Adres email
Kierownik Urzędu Stanu Cywilego
7
Mieczysława Buńka
564748296
Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Organizacji Pozarządowych 7 Sylwia Jarzębowska 564748299
Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy
Stanowisko
Numer Pokoju
Imię i nazwisko
Telefon
Adres email
Zastępca Wójta Gminy -Kierownik Referatu
8
Adam Zapałowski
883646503
Stanowisko ds. Zamówień Publicznych -  Zastępca Kierownika Referatu
3
Beata Małek
533646181
Stanowsko ds. Inwestycji
5
Marlena Kępska
564748282
Stanowisko ds. Zamówień Publicznych i Rozwoju Gminy
3
Joanna Błażej
533646181
Stanowisko ds. Gospodarki Przestrzennej
1
Arkadiusz Zaleski
564748280
Stanowisko ds. Ochrony Środowiska
2
Łukasz Karczewski
564748297
Stanowisko ds. Rolnictwa i Mienia Komunalnego
2
Paulina Borkowska
564748297
Staniowisko ds. Pozyskiwania Funduszy
 
 
564748289
 
Stanowisko ds. Gospodarki Energetycznej
5
Sylwia Szczepańska
564748282
Stanowisko ds. Organizacyjnych
 
 
564748282
 

Kontakt - stopka

ADRES URZĘDU:

Gmina Kurzętnik
ul. Grunwaldzka 39
13-306 Kurzętnik
woj. warmińsko-mazurskie
 
Tel. (056) 47-40-580
Fax. (056) 47-48-284
 
NIP: 877-147-55-50
REGON: 871118916

 
Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu
lub na konto Urzędu Gminy Kurzętnik:
 
BANK SPÓŁDZIELCZY BRODNICA
ODDZIAŁ NOWE MIASTO LUBAWSKIE

 
NR: 05 9484 1121 2003 0090 0983 0002