Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 26/07/21, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Kontakt do pracowników Urzędu

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
Stanowisko
Numer Pokoju
Imię i nazwisko
Telefon
Adres email
Kierownik Urzędu Stanu Cywilego
7
Mieczysława Buńka
Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Bezpieczeństwa 7 Sylwia Jarzębowska 564748299
Referat Budżetu i Finansów
Stanowisko
Numer pokoju
Imię i nazwisko
Numer telefonu
Adres email
Skarbnik Gminy
9
Bożena Zaborowska
Zastępca Skarbnika Gminy
9
Paweł Kruza
Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej
9
Katarzyna Dybowska
Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej i Obsługi Bankowej
9
Aleksandra Ejnik
Stanowisko ds. Płac i Księgowości Budżetowej
Marta Andrzejewska
Referat Podatków Opłat i Działalności Gospodarczej
Stanowisko
Numer pokoju
Imię i nazwisko
Telefon
Adres email
Stanowisko ds. Kontroli, Podatków, i Opłat- Kierownik Referatu
11
Emilia Auda 
Stanowisko ds. Podatków i Opłat
11
Elżbieta Goryszewska
 Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej
11 
Marzena Tomaszewska
 Stanowisko ds. Księgowości Podatkowej i Kasy
12 
Ada Zaniewska
Referat Oświaty
 Stanowisko
Numer pokoju 
Imię i nazwisko 
Telefon 
Adres email 
Stanowisko ds. Oświaty -Kierownik Referatu
Budynek przy urzędzie gminy
Justyna Sobiesiak
 Główny Księgowy
Budynek przy urzędzie gminy
 Beata Wójcik-Wysocka
Zastępca Głównego Księgowego ds. Oświaty
Budynek przy urzedzie gminy
Hanna Bartnicka
Stanowisko ds. Administracyjnych
Budynek przy urzędzie gminy
Elżbieta Sobiech
Stanowisko ds. Organizacyjnych
Budynek przy urzędzie gminy
Ewa Gajkowska
Referat Organizacyjny i Promocji Gminy
Stanowisko
Numer Pokoju
Imię i nazwisko
Telefon
Adres email
Sekretarz Gminy-Kierownik Referatu
14
Magdalena Rynkowska
Stanowisko ds. Kadr i Promocji Gminy
14
Anna Weisgerber
Stanowisko ds. Informatycznych i Bezpieczeństwa Informacji
10
Cezary Rzymski
Stanowisko ds. Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
10
Kamila Pawłowska
Stanowisko ds. Obsługi Interesantów
6
Alicja Kreńska
Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy
Stanowisko
Numer Pokoju
Imię i nazwisko
Telefon
Adres email
Zastępca Wójta Gminy -Kierownik Referatu
8
Adam Zapałowski
Stanowisko ds. Zamówień Publicznych -  Zastępca Kierownika Referatu
3
Beata Małek
533646181
Stanowsko ds. Inwestycji
4
Bartosz Gószkowski
Stanowisko ds. Zamówień Publicznych i Rozwoju Gminy
3
Joanna Błażej
533646181
Stanowisko ds. Gospodarki Przestrzennej
1
Arkadiusz Zaleski
Stanowisko ds. Ochrony Środowiska
2
Aleksandra Gutmańska
Stanowisko ds. Rolnictwa i Mienia Komunalnego
2
Natalia Cybula
Staniowisko ds. Pozyskiwania Funduszy
4
Anna Karbowska
Stanowisko ds. Gospodarki Energetycznej
5
Justyna Grześkowiak-Mówińska
Stanowisko ds. Organizacyjnych
 
 
 

Kontakt - stopka

ADRES URZĘDU:

Gmina Kurzętnik
ul. Grunwaldzka 39
13-306 Kurzętnik
woj. warmińsko-mazurskie
 
Tel. (056) 47-40-580
Fax. (056) 47-48-284
 
NIP: 877-147-55-50
REGON: 871118916

 
Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu
lub na konto Urzędu Gminy Kurzętnik:
 
BANK SPÓŁDZIELCZY BRODNICA
ODDZIAŁ NOWE MIASTO LUBAWSKIE

 
NR: 05 9484 1121 2003 0090 0983 0002