Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 25/09/22, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Kontakt do pracowników Urzędu

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
Stanowisko
Numer Pokoju
Telefon
Adres email
Kierownik Urzędu Stanu Cywilego
7
 
Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Bezpieczeństwa 7 564748299
Referat Budżetu i Finansów
Stanowisko
Numer pokoju
Numer telefonu
Adres email
Skarbnik Gminy
9
Zastępca Skarbnika Gminy
9
 
Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej
9
Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej i Obsługi Bankowej
9
Stanowisko ds. Płac i Księgowości Budżetowej
Referat Podatków Opłat i Działalności Gospodarczej
Stanowisko
Numer pokoju
Telefon
Adres email
Stanowisko ds. Kontroli, Podatków, i Opłat- Kierownik Referatu
11
Stanowisko ds. Podatków i Opłat
11
 Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej
11 
 Stanowisko ds. Księgowości Podatkowej i Kasy
12 
Referat Oświaty
 Stanowisko
Numer pokoju 
Telefon 
Adres email 
Stanowisko ds. Oświaty -Kierownik Referatu
Budynek przy urzędzie gminy
 Główny Księgowy
Budynek przy urzędzie gminy
 
Budynek przy urzędzie gminy
Stanowisko ds. Administracyjnych
Budynek przy urzędzie gminy
Stanowisko ds. Organizacyjnych
Budynek przy urzędzie gminy
Referat Organizacyjny i Promocji Gminy
Stanowisko
Numer Pokoju
Telefon
Adres email
Sekretarz Gminy
14
Stanowisko ds. Kadr i Promocji Gminy
14
Stanowisko ds. Informatycznych i Bezpieczeństwa Informacji
10
Stanowisko ds. Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
10
Stanowisko ds. Obsługi Interesantów
6
Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy
Stanowisko
Numer Pokoju
Telefon
Adres email
 Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy 4 564748290  a.samsel@kurzetnik.pl
Stanowisko ds. Zamówień Publicznych -  Zastępca Kierownika Referatu
5
533646181
 
Stanowsko ds. Inwestycji
5
564748282
 
Stanowisko ds. Gospodarki Przestrzennej
1
Stanowisko ds. Ochrony Środowiska
2
Stanowisko ds. Rolnictwa i Mienia Komunalnego
2
Staniowisko ds. Pozyskiwania Funduszy
3
Stanowisko ds. Gospodarki Energetycznej
3

Kontakt - stopka

ADRES URZĘDU:

Gmina Kurzętnik
ul. Grunwaldzka 39
13-306 Kurzętnik
woj. warmińsko-mazurskie
 
Tel. (056) 47-40-580
Fax. (056) 47-48-284
 
Epuap:
/UGKurzetnik28/skrytka
 
NIP: 877-147-55-50
REGON: 871118916

 
Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu
lub na konto Urzędu Gminy Kurzętnik:
 
BANK SPÓŁDZIELCZY BRODNICA
ODDZIAŁ NOWE MIASTO LUBAWSKIE

 
NR: 05 9484 1121 2003 0090 0983 0002