Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 02/06/23, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

Projekt ABSOLWENT

Program Czyste Powietrze

Punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Kurzętniku ul. Grunwaldzka 39, pokój nr 3.

Gminny Punkt informacyjno-konsultacyjny czynny we wtorki i czwartki w godz. 9:00 – 14:00. Konsultacje telefoniczne  oraz konsultacje w terenie prowadzone we wszystkie dni w tygodniu w godzinach pracy urzędu.

Czyste Powietrze to program skierowany do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowe programu www.czystepowietrze.gov.pl

Informacja o liczbie złożonych wniosków o dofinansowanie, zrealizowanych przedsięwzięciach  i wypłaconych dotacjach znajduje się na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod adresem https://wfosigw.olsztyn.pl/czyste-powietrze/gminy-realizacja-programu-czyste-powietrze/
 

Zbliża się rekrutacją do przedszkoli na terenie Gminy Kurzętnik

KOMUNIKAT
 
W związku ze zbliżającą się rekrutacją do przedszkoli na terenie Gminy Kurzętnik, rodzice dzieci, które będą objęte wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym 2023/2024( dzieci od 3 do 6 lat) proszeni są o wypełnienie anonimowej ankiety. Druk ankiety dostępny jest w szkołach i przedszkolach oraz na stronie internetowej Gminy Kurzętnik (stanowi załącznik do komunikatu). Wypełnione ankiety można złożyć w Referacie Oświaty Urzędu Gminy Kurzętnik lub w sekretariatach w szkołach i przedszkolach do dnia 13 lutego 2023 roku.
 

TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR WÓJTA GMINY KURZĘTNIK

Więcej informacji na stronie internetowej 
https://www.facebook.com/KurzetnikGminneCentrumKultury

XIV POWIATOWY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK 18.01.2023

Otrzymaliśmy po raz kolejny dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Drodzy Mieszkańcy.
Otrzymaliśmy po raz kolejny dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dopłata dotyczy organizacji transportu na terenie Gminy Kurzętnik i uwzględnia okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023.
Mamy świadomość jak ważną rolę w życiu mieszkańców gminy odgrywa transport autobusowy.
W związku z powyższym  Pan Piotr Piątek wykonujący zadania i kompetencje Wójta Gminy Kurzętnik podpisał umowę o świadczenie usług transportowych na terenie Gminy Kurzętnik z Panem Tomaszem Ficem - Prezesem Zarządu Kujawsko Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna.
Warto nadmienić, że w ramach dopłaty z bezpłatnych przejazdów skorzystają osoby, które ukończyły 60 rok życia;  uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych których odległość z domu do szkoły lub oddziału przedszkolnego jest większa niż 3 km oraz uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych, których odległość z domu do szkoły lub oddziału przedszkolnego jest mniejsza niż 3 km.
Cena biletu jednorazowego dla pozostałych mieszkańców to 4 zł.
W obecnym roku  w ramach dopłaty uruchomiono nowy przystanek „Kurzętnik Dębno” oraz zapewniono sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie jazdy na kursach stanowiących linie dojazdowe do placówek oświatowych poprzez zapewnienie w tym celu w autobusach obecności opiekunów.
 
Szczegółowe ROZKŁADY JAZDY obowiązujące w ramach otrzymanej dotacji znajdują się w zakładce:
DLA MIESZKAŃCA => Rozkłady jazdy na terenie Gminy Kurzętnik 2023
 

Gmina Kurzętnik kontynuuje sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych na preferencyjnych warunkach.

Gmina Kurzętnik kontynuuje sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych na preferencyjnych warunkach.
Przedsiębiorcami, którzy będą zajmowali się dystrybucją węgla na rzecz mieszkańców Gminy Kurzętnik są:
- BASTA plus Łukasz Sokołowski Marzęcice
- P.P.U.H. „BART-TRANS” Bartłomiej Czepek Kurzętnik

CENA WĘGLA SPRZEDAWANEGO PRZEZ GMINĘ KURZĘTNIK WYNOSI 1850,00 ZŁ/TONĘ

Uprawnionemu mieszkańcowi Gminy przysługuje:
- 1,5 tony za okres do 31 grudnia 2022 roku
- 1,5 tony za okres od 1 stycznia 2023 roku

Jeżeli mieszkaniec nie zakupił maksymalnej ilości węgla przysługującej mu do końca grudnia 2022 roku, tj. 1,5 tony, to niewykorzystany przydział przechodzi na 2023 rok. Łącznie mieszkaniec może nabyć w okresie od listopada 2022 roku do 30 kwietnia 2023 roku maksymalnie 3 tony węgla w ramach zakupu preferencyjnego.

WNIOSKI DO POBRANIA NA STRONIE WWW.KURZETNIK.PL w zakładce ZAKUP WĘGLA PRZEZ GMINĘ LUB BEZPOŚREDNIO W URZĘDZIE GMINY pokój nr 2.

WNIOSKI PRZYJMUJEMY DO 28 lutego 2023 ROKU.
 

Rozpoczęto prace porządkowe na Wzgórzu Zamkowym

W związku z otrzymaniem pozwolenia od Warmińsko- Mazurskiego Konserwatora Zabytków w dniu 28.12.2022  na Wzgórzu Zamkowym w Kurzętniku, rozpoczęto prace porządkowe polegające na odżywieniu
i wykarczowaniu krzewów i pojedynczych drzew poza obwodem murów przedzamcza.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: wzgorze

Spotkanie świąteczne w Gminie Kurzętnik

W piątek 16.12.2022 odbyło się samorządowe spotkanie świąteczne w którym uczestniczyli przedstawiciele stowarzyszeń, koła gospodyń wiejskich, sołtysi, radni, dyrektorzy szkół z terenu Gminy Kurzętnik, zaproszeni goście a przede wszystkim Jubilaci, którzy w roku 2022 obchodzili jubileusze: 50 i 60 – lecia pożycia małżeńskiego.
Wszystkich zebranych powitał Piotr Piątek Komisarz Gminy Kurzętnik, który złożył wszystkim solenizantom serdeczne życzenia z okazji ich święta, życzył zdrowia i dużo miłości na dalsze wspólne lata a obecnym gościom Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku.
Następnie głos zabrał Robert Gontarz - Poseł na Sejm RP oraz w imieniu Pani Bogusławy Orzechowskiej, oraz Zbigniewa Babalskiego Pan Łydziński Mieczysław Radny Powiatu Nowomiejskiego oraz Szef Biura Poselsko-Senatorskiego PIS w Nowym Mieście Lubawskim. Obaj Panowie złożyli serdeczne życzenia naszym Jubilatom oraz wszystkim mieszkańcom Gminy Kurzętnik na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia dużo zdrowia i spędzenia tego czasu w rodzinnym gronie.
W imieniu Starosty Powiatu Nowomiejskiego życzenia złożyła Pani Teresa Łątkowska Radna Powiatu Nowomiejskiego.
Po powitaniach gości na część artystyczną zaprosił Roman Lewicki Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Kurzętniku.
Na scenie ze świątecznym repertuarem zaprezentowały się wokalistki działające przy Centrum Usług Społecznych w Kurzętniku, które przygotowała Pani Monika Weisgerber.
Nie zabrakło również naszego lokalnego Zespół Anibabki z opiekunem Anną Lewicką, z którym mogliśmy wspólnie kolędować. Na zakończenie części artystycznej ze świątecznym repertuarem wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Kurzętnik pod batutą Mariusza Brzezickiego.
Po części artystycznej nastąpiło uroczyste wręczenie upominków oraz Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Oficjalnego wręczenia dokonał Piotr Piątek Komisarz Gminy Kurzętnik wraz z Posłem na Sejm Robertem Gontarzem.
60-lecie małżeństwa w naszej Gminie obchodzili:
Gertruda i Zbigniew Grzymowicz
Jadwiga i Romualdy Wysoccy
50- lecie małżeństw w naszej Gminie obchodzili:
Zofia i Tadeusz Andrzejewscy
Krystyna i Piotr Barbarscy
Urszula i Jerzy Balewscy. Niestety Pani  Urszula odeszła od nas we wrześniu tego roku.
Krystyna i Stanisław Kliniewscy
Teresa i Zbigniew Kogut
Teresa i Ludwik Kowalkowscy
Bogusława i Jerzy Kucharczyk
Gabriela i Lesław Chylińscy
Danuta i Bernard Lamparscy
Jadwiga i Roch Ławiccy
Władysława i Henryk Matyja
Renata i Benedykt Rochnowscy.
Pan Benedykt Rochnowski niestety odszedł od nas w listopadzie tego roku.
Genowefa i Ryszard Smolińscy
Łucja i Bogusław Wałaszek
Gratulujemy serdecznie wszystkim Jubilatom.
Życzymy wszystkim parom dużo zdrowia oraz radości i miłości na kolejne lata.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: swiateczna

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/2486 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/2486 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.
1 ... 4 5 6 7 8 ... 55