Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 18/06/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

Urząd Gminy w Kurzętniku informuje o możliwości składania wniosków o szacowanie przez komisję powołaną zarządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą 2024

W związku z wzrastającą suszą rolniczą, potwierdzoną wynikami monitoringu suszy rolniczej przez IUNG w Puławach, wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą 2024,  producent rolny składa obowiązkowo za pomocą publicznej aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą”, którą  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2024 uruchomi  niebawem na swojej stronie https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign (logowanie możliwe m.in. przez profil zaufany, bankowość elektroniczną, e-dowód).
Szacowanie szkód przez komisję gminną jest działaniem dodatkowym, nieobowiązkowym. Samo oszacowanie szkód przez komisję gminną, bez zgłoszenia szkody przez aplikację, nie pozwoli na wygenerowanie protokołu i otrzymanie ewentualnej pomocy. Jeżeli rolnik zdecyduje się na złożenie wniosku również do komisji gminnej zobowiązany będzie zrobić to z takim wyprzedzeniem, aby komisja mogła oszacować straty w terenie (tj. przed zbiorem – UPRAWA W DNIU SZACOWANIA MUSI BYĆ NA POLU). Wnioski o szacowanie szkód przez komisję gminną można składać w Urzędzie Gminy w Kurzętniku w pok. nr 2. w terminie umożliwiającym ich oszacowanie, nie później niż do dnia 15 września roku wystąpienia szkody. Do wniosku obowiązkowo należy dołączyć kopię wniosku o płatności na rok 2024.

Komunikat nr 1 z dnia 13.06.2024 Powiatowej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej w Nowym Mieście Lubawskim

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KURZĘTNIKU SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KURZĘTNIKU

Ogłoszenie wraz z regulaminem znajduje się w poniższym linku 
https://bipkurzetnik.warmia.mazury.pl/nabor/69/ogloszenie-id-69-zaklad-gospodarki-komunalnej-w-kurzetniku-sp.-z-o.o.-prezes-etatow-1-etat.html

Zarządzenie nr 48/2024 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego stanowiącego własność Gminy Kurzętnik oraz powołania komisji przetargowej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Jelcz

Granty PPGR

Szanowni Państwo
Wszystkim osobom, które otrzymały sprzęt komputerowy w ramach projektu „Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, przypominamy o konieczności złożenia oświadczeń w ramach monitoringu projektu (Załącznik nr 3 do umowy).
Drugie Oświadczenie należy złożyć do 30 czerwca 2024r. w Urzędzie Gminy w Kurzętniku (budynek Referatu Oświaty) lub wysłać tradycyjną pocztą na adres: Urząd Gminy w Kurzętniku, ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik z dopiskiem na kopercie „Oświadczenie-Granty PPGR”. Wzór oświadczenia otrzymali Państwo wraz z dokumentacją przekazania sprzętu, w razie jego braku do pobrania niżej:
 
Informacje pod nr telefonu: 533 646 141
 
 
 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Mieście Lub. Informuje

Zarządzenie 44/2024 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 3 czerwca 2024 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tereszewie

Dofinansowanie dla Gminy Kurzętnik - „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kurzętnik"

Informujemy, że Gminie Kurzętnik  zostało przydzielone dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 53 220,59 zł na zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kurzętnik".  Ostatecznymi odbiorcami korzyści są beneficjenci Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu
Odbudowy i Zwiększenia Odporności, którym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(ARiMR) wypłaciła i rozliczyła środki na realizację przedsięwzięcia w ramach inwestycji A1.4.1
objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

Burze - 29.05.2024 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

1 2 3 4 5 6 ... 63

Kontakt - stopka

ADRES URZĘDU:

Gmina Kurzętnik
ul. Grunwaldzka 39
13-306 Kurzętnik
woj. warmińsko-mazurskie
 
Tel. (056) 47-40-580
Fax. (056) 47-48-284
 
Epuap:
/UGKurzetnik28/skrytka
 
NIP: 877-147-55-50
REGON: 871118916

 
Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu
lub na konto Urzędu Gminy Kurzętnik:
 
BANK SPÓŁDZIELCZY BRODNICA
ODDZIAŁ NOWE MIASTO LUBAWSKIE

 
NR: 05 9484 1121 2003 0090 0983 0002