Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 24/09/21, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

23-24.09.2021 r. - Silny wiatr

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Kurzętnik

 
„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Kurzętnik”
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku sp. z o.o. pozyskał środki finansowe na realizację projektu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Kurzętnik”. Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5 „Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów”, Działanie 5.2. „Gospodarka wodno-ściekowa” w związku z powyższym w dniu 20 lipca 2020 r. spółka zawarła z Województwem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie umowę o dofinansowanie projektu.
Przedmiotem projektu jest budowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Kurzętnik i obejmuje trzy zadania:
- Budowę sieci wodociągowej o dł. 896 mb i kanalizacji sanitarnej o dł. 772 mb z 1 przepompownią ścieków w Marzęcicach.
- Rozbudowę sieci wodociągowej o dł. 368 mb kanalizacji sanitarnej o dł. 691 mb z 1 przepompownią ścieków w Kurzętniku ul. Wiejska.
- Rozbudowę sieci wodociągowej o dł. 264 mb w Kurzętniku ul. Betoniarska.
Głównym celem projektu poprawa środowiska naturalnego aglomeracji Kurzętnik poprzez uporządkowanie gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleby.
Łączne nakłady brutto związane z realizacją projektu, przewidziane w umowie o dofinansowanie wynoszą 1.750.092,28 zł, w tym wysokość dofinansowania 1.160.350,16 zł. Pozostałą część kwoty stanowi wkład własny Zakładu. Inwestycja zostanie wykonana do końca września 2021 roku.

Znaleziono psa

Dnia 13 września 2021 roku w miejscowości Tereszewo znaleziono psa. Jest łagodny, o pogodnym charakterze natomiast bardzo wycofany i strachliwy, widać, że tęskni za swoim właścicielem bądź czeka na osobę o dobrym sercu, która zechce go adoptować. Właściciel lub inne osoby zainteresowane jego przygarnięciem prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: (56) 47 482 97 lub 533 646 181
Adopcja jest bezpłatna!

Dożynki 2021 - Romanowo

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

28Galeria zdjęć: Dożynki '21

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
 
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2020, poz. 2475 ze zm.), Gmina Kurzętnik ogłasza zamiar udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 z późn. zm.)
1. Nazwa i adres organizatora przewozów.
Gmina Kurzętnik, ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik
2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia.
Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (art. 22 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym).
3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na której będą wykonywane przewozy.
Wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w przewozach drogowych na następujących liniach komunikacyjnych:
-  Nowe Miasto Lub. –  Nowe Miasto Lub. – Nr linii 27016
-  Nowe Miasto Lub. – Nowe Miasto Lub. Przez Tereszewo – Nr linii 27034
-  Małe Bałówki – Tereszewo, Szkoła – Nr linii 27265
 - Brzozie Lubawskie, Szk.-Brzozie Lubawskie, Szk.– Nr linii 27253
 - Nowe Miasto Lub. D.A – Nowe Miasto Lub. D.A –  Nr linii 27281
 - Nowe Miasto Lub. – Nowe Miasto Lub. przez Nielbark –   Nr linii 27025
 - Tereszewo, Szkoła-Tereszewo, Szkoła  –   Nr linii 27264
 - Kurzętnik, Zespół Szkół-Marzęcice, Szkoła – Nr linii 27252
 - Marzęcice, Szkoła – Marzęcice – Nr linii 27260
- Kurzętnik, Zespół szkół-Kurzętnik, Zespół Szkół  – Nr linii 27269
- Nowe Miasto Lubawskie D.A. – Nowe Miasto Lubawskie D.A. – Nr linii 27280
4. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.
Styczeń 2022 r.
5. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
1-3 lata
6. Zmiana informacji.
Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji zawartych w punktach       1-3 i 5.
7. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia:
1)  Biuletyn Informacji Publicznej https://bipkurzetnik.warmia.mazury.pl/           
2) Tablica główna w budynku Urzędu Gminy w Kurzętniku, ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik.
3) Strona internetowa https: https://dev.kurzetnik.pl/
 
Kontakt:
Gmina Kurzętnik
ul. Grunwaldzka 39
13-306 Kurzętnik
Teresa Sadowska
tel. 533-646-141
e-mail: sadowska@kurzetnik.pl

Konkurs na komiks z HIV/AIDS

Krajowe Centrum ds. AIDS  zaprasza do uczestnictwa w ogólnopolskim konkursie na komiks dotyczący problematyki HIV/AIDS. Celem Konkursu jest podnoszenie poziomu świadomości i wiedzy Polaków nt. HIV/AIDS oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową.
Zachęcamy do udziału w konkursie.
Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu można znaleźć na:

16.08.2021 r. - Burze z gradem

10.08.2021 r. - Burze z gradem

04.08.2021 r. - Burze

1 2 3 4 5 6 ... 34

Kontakt - stopka

ADRES URZĘDU:

Gmina Kurzętnik
ul. Grunwaldzka 39
13-306 Kurzętnik
woj. warmińsko-mazurskie
 
Tel. (056) 47-40-580
Fax. (056) 47-48-284
 
NIP: 877-147-55-50
REGON: 871118916

 
Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu
lub na konto Urzędu Gminy Kurzętnik:
 
BANK SPÓŁDZIELCZY BRODNICA
ODDZIAŁ NOWE MIASTO LUBAWSKIE

 
NR: 05 9484 1121 2003 0090 0983 0002