Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 22/02/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

Uwaga, prace techniczne w Rejestrze Dowodów Osobistych.

Szanowni Państwo,
uwzględniaj konieczność zapewnienia bezpiecznego wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających uruchomienie obsługi elektronicznego wniosku o dowód osobisty informujemy, że dnia 28 grudnia 2023 r. od godz. 12.00 zablokowana zostanie możliwość przyjmowania wniosków o dowód osobisty w Rejestrze Dowodów Osobistych.
W związku z powyższym wnioski o dowód osobisty będą przyjmowane tego dnia do godz. 11.45.

Diagnoza Problemu Przemocy na terenie Gminy Kurzętnik

Diagnoza Problemu Przemocy na terenie Gminy Kurzętnik - kwestionariusz ankiety internetowej
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 19 grudnia do 31 grudnia 2023 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy problemu przemocy.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań
zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania
dokumentu jakim jest Diagnoza Problemu Przemocy na terenie Gminy Kurzętnik.
Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:
 
Zachęcamy do udziału w badaniu.

Gmina Kurzętnik w ramach konkursu miniPAKT - pozyskała grant na realizację gminnej pracowni komputerowej w kwocie 200 000,00 zł.

Gmina Kurzętnik w ramach konkursu miniPAKT – gminne pracownie komputerowe współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014 – 2020, pakiet REACT- EU, Działanie 5.1,  pozyskała grant na realizację projektu w kwocie 200 000,00 zł.
W ramach projektu w Gminnym Centrum Kultury powstanie przestrzeń robotyczna i programowania.
Dzięki grantowi gmina zakupiła sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz zestawy do nauki programowania i robotyki dla grup dziesięcioosobowych, tak aby każdy uczestnik miał do dyspozycji jeden zestaw. Pracowania została zaopatrzona w zestawy do nauki kodowania - gra edukacyjna Scottie Go, robot edukacyjny DOC, programowania - roboty edukacyjne Photon oraz robotyki - zestawy LEGO Spike i elektroniki - zestawy BeCreo z pełnym zakresem oprogramowania, scenariuszy oraz pomocy dydaktycznych. Dodatkowo salę wyposażono w pracownie robotyki Skrilab z pełnym zakresem oprogramowania multimedialnego do nauki programowania i robotyki, kompatybilną z LEGO Spike. Zakupiony sprzęt pozwoli zaproponować zajęcia dla trzech grup wiekowych: przedszkolnej, wczesnoszkolnej i szkolnej, które dotychczas nie były spotykane w ofercie Gminnego Centrum Kultury.
Termin zakończenia realizacji projektu: 15.12.2023 rok.
Koszty całkowite: 173 480,00 zł
 

Sadzimy drzewa i krzewy miododajne

6 października 2023r. Gmina Kurzętnik podpisała umowę z Województwem Warmińsko-Mazurskim na udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa na dofinansowanie zadania pn. Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, jako sposób na ochronę bioróżnorodności w województwie warmińsko-mazurskim „w trosce o owady zapylające”. W ramach projektu posadzono 46 sztuk lipy drobnolistnej w Brzoziu Lubawskim. Lipa drobnolistna jest jedną z najważniejszych roślin miododajnych w naszym kraju. Kiedy korona drzewa pokryta jest kwiatem, wytwarza wyjątkowo duże ilości nektaru, co jest rajem dla pszczół. Właściciele pasiek w pobliżu drzew lipowych mogą liczyć na udane miodobrania.
Kwota dotacji: 5961,60 zł
Zadanie zostało wykonane w listopadzie 2023r.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: drzewa

Gmina Kurzętnik pozyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na zakup sadzonek drzew w ramach konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur” w 2023 r.

   

Oblodzenie - 24 listopada 2023 r.

Zapytanie ofertowe z ramach projektu grantowy pn. „miniPAKT – gminne pracownie komputerowe”

 
Zadania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - projekt grantowy pn. „miniPAKT – gminne pracownie komputerowe”
 
Zapytanie  ofertowe:
 - „miniPAKT – gminne pracownie komputerowe – dostawa sprzętu multimedialnego/komputerowego” – pod linkiem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/180912
- „miniPAKT – gminne pracownie komputerowe – wyposażenie pracowni robotyki w sprzęt dydaktyczny” -  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/180927
 
 

Gmina Kurzętnik pozyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na akcję kastracji i sterylizacji psów i kotów

Gmina Kurzętnik pozyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na akcję kastracji i sterylizacji psów i kotów należących do właścicieli zamieszkujących teren gminy Kurzętnik, na zadanie realizowane pod nazwą „Zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opieka nad zwierzętami z terenu gminy Kurzętnik”, w ramach konkursu „Podaj Łapę”.
Dofinansowanie umożliwiło wykonanie 18 bezpłatnych zabiegów w ramach prewencyjnej kastracji i sterylizacji psów i kotów należących do właścicieli, zamieszkujących teren gminy Kurzętnik. Oprócz tego w ramach zadania poprawiono opiekę nad zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy, poprzez ich leczenie oraz zmniejszenie bezdomności przez kastrację i sterylizację. Wartość zadania wyniosła łącznie 10 000 zł, w tym 50% środków uzyskano w formie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego a pozostałą część ze środków własnych gminy.
Uzyskanie dofinansowania ograniczyło występowanie zjawiska bezdomności zwierząt oraz poprawiło dobrostan bezdomnych zwierząt domowych, poprzez ich leczenie i zapobieganie rozmnażania się.
 

Komendant Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzi nabór kandydatów do służby

Gmina drzewami obsadzona – nasadzenia drzew na terenie Gminy Kurzętnik

Gmina Kurzętnik pozyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na zakup sadzonek drzew w ramach konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur” w 2023 r. na zadanie pod nazwą: „Gmina drzewami obsadzona – nasadzenia drzew na terenie Gminy Kurzętnik”.
Dzięki temu dofinansowaniu gmina w 2023 roku zakupi sadzonki gatunku lipa drobnolistna o łącznej wartości 39 158,00 zł., z czego 9 158 zł zostanie sfinansowane z dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a 30 000 zł ze środków własnych gminy. Drzewa zostaną posadzone na terenie Gminy Kurzętnik wzdłuż pasów drogowych dróg gminnych w miejscowości Mikołajki i Krzemieniewo.
Przedsięwzięcie jest częścią polityki ekologicznej Gminy Kurzętnik. Przyczyni się do odtworzenie usuniętej zieleni, poprawy warunków akustycznych otoczenia (ekrany akustyczne), redukcji emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych emitowanych do powietrza przez pojazdy, wzbogacenia krajobrazu, a także do poprawy estetyki dróg gminnych.
1 2 3 4 5 6 ... 61