Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 26/10/20, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Jednostki Organizacyjne

Jednostki Organizacyjne w Gminie Kurzętnik

Urząd Gminy Kurzętnik
ul. Grunwaldzka 39
13-306 Kurzętnik
Tel.: 56 47-405-15
fax: 56 47-482-84
e-mail: poczta@kurzetnik.pl
Wójt Gminy: Wojciech Dereszewski
 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurzętniku
ul. Dworcowa 8
13-306 Kurzętnik
Tel: 56 47-480-50
e-mail: gops@kurzetnik.eu
Dyrektor: Grażyna Deranek
 
 
Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku
ul. Kościuszki 17
13-306 Kurzętnik
Tel: 56 47-444-99
e-mail: gckkurzetnik@wp.pl
Dyrektor: Roman Lewicki
strona internetowa: www.gck-kurzetnik.pl
 
 
Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzętniku
ul. Kościuszki 17
13-306 Kurzętnik
tel: 56 47-444-99
e-mail: gbpkurzetnik@wp.pl
Kierownik: Roman Lewicki
 
 
Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku
ul. Łąkowa 
13-306 Kurzętnik
tel.: 56 47-489-80
P.O. Dyrektora Jolanta Lewicka
 
 
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kurzętniku
ul. Kościuszki 23
13-306 Kurzętnik
tel. 56 474 06 92
Prezes: Andrzej Pruszewicz
 
 
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim
Brzozie Lubawskie 43a, 13-306 Kurzętnik
Telefon 564740825
Fax 566828510
Dyrektor Anna Błaszkowska
 
 
Szkoła Podstawowa imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tereszewie
Tereszewo 9a, 13-306 Kurzętnik
Telefon 564740398
Fax 564740398
Dyrektor Wioletta Kozłowska
 
 
Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku
ul. Grunwaldzka 37, 13-306 Kurzętnik
Telefon 564740985
Fax 564740985
Dyrektor Jolanta Paplińska
 
 
Zespół Szkół w Marzęcicach
Marzęcice ul Szkolna 21, 13-306 Kurzętnik
Telefon 564740497
Fax 564740497
Dyrektor Katarzyna Pukalska
 
 
Gminny Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy
ul. Kościuszki 36
13-306 Kurzętnik
e-mail: kontakt@zlobek-kurzetnik.pl
Dyrektor: Paulina Zatorska

Kontakt - stopka

ADRES URZĘDU:

Gmina Kurzętnik
ul. Grunwaldzka 39
13-306 Kurzętnik
woj. warmińsko-mazurskie
 
Tel. (056) 47-40-580
Fax. (056) 47-48-284
 
NIP: 877-147-55-50
REGON: 871118916

 
Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu
lub na konto Urzędu Gminy Kurzętnik:
 
BANK SPÓŁDZIELCZY BRODNICA
ODDZIAŁ NOWE MIASTO LUBAWSKIE

 
NR: 05 9484 1121 2003 0090 0983 0002