Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 27/01/23, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Pozostałe aktualności

Otwarcie ścieżki rowerowej

Dnia 24 października dokonaliśmy oficjalnego otwarcia ostatniego odcinka ścieżki rowerowej Lipowiec-Kaługa. Dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych wykonaliśmy zadanie pn. "Utworzenie ścieżki rowerowej z Kurzętnika do Kaługi wraz z infrastrukturą towarzyszącą- etap IV"
Dofinansowanie wyniosło 2.565.000,00 zł.
(wartość całego zadania 3.663.000,00 zł). Na całej długości ścieżki w ramach konkursu „Łączy nas turystyka” postawiono tablice turystyczno-historyczne oraz miejsce postojowe dla rowerzystów z dwiema wiatami. Koszt całkowity 50 000,00 zł w tym 18 107,00 zł dotacja ze środków samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 5000,00 zł- wkład partnera Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku Sp. z o.o.
Całkowita długość ścieżki rowerowej wynosi około 6,6 km, w ramach ostatniego 4 etapu wybudowano odcinek o długości ok. 3,2 km.
Po przywitaniu przybyłych gości, wśród których byli: Senator RP Bogusława Orzechowska, Poseł na sejm RP Zbigniew Babalski, Robert Gontarz - Poseł na Sejm RP, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja, które reprezentowała Pani Magdalena Zieja, inspektorzy nadzoru inwestorskiego Pan Grzegorz Drzycimski i Pan Tadeusz Majewski, Wicestarosta Nowomiejski Pan Jerzy Czapliński, Wójt Gminy Zbiczno Pani Magdalena Golubska, Przewodniczący Rady Gminy Kurzętnik Pan Wojciech Goniszewski, sołtysi wsi Kąciki i Lipowiec Pani Irena Knorps i Pan Wiesław
Grzywacz, przedstawiciele firmy NARA Spółka z o.o. i Fundacji Inicjatyw Krajobrazowych Wybudowania, radni, sołtysi, przedstawiciele lokalnych firm, stowarzyszeń, głos zabrał Komisarz Gminy Kurzętnik Piotr Piątek, który opowiedział, jakie cele przyświecały tworzeniu ścieżki rowerowej, podziękował samorządowcom, pracownikom Gminy Kurzętnik wszystkim instytucjom za owocną współpracę. Po wystąpieniach gości, w których gratulowano włodarzowi ukończenia inwestycji, nastąpiło poświęcenie ścieżki rowerowej, której dokonał proboszcz parafii pw. Św. Antoniego w Tereszewie ks. Tomasz Żynda.
W dalszej kolejności nastąpiło oficjalne przecięcie wstęgi i pierwszy symboliczny przejazd rowerowy dzieci z Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku pod opieką wicedyrektora szkoły Pana Jarosława Roszkowskiego. Wydarzenie poprowadził Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Kurzętniku Roman Lewicki.
Na wszystkich uczestników czekał gorący poczęstunek.
Dziękujemy mieszkańcom Gmina Kurzętnik za obecność podczas dzisiejszego oficjalnego otwarcia ścieżki. Życzymy wszystkim wspaniałych wycieczek rowerowych i pieszych. Niech nowe miejsce na mapie naszej małej ojczyzny będzie miejscem rekreacji, kontaktu z naturą i miejscem rodzinnych spotkań. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Otwarcie ścieżki rowerowej

Gęsta mgła - 17.10.2022 r.

Gmina Kurzętnik planuje pomoc w dystrybucji węgla dla mieszkańców naszej Gminy.

Gmina Kurzętnik jest jednym z pierwszych samorządów w Polsce , który odpowiedział na propozycje rządu odnośnie dystrybucji węgla  mieszkańcom po korzystnych cenach. Jest to konkretna pomoc
w czasach kryzysu energetycznego spowodowanego wojną w Ukrainie i wzrostem inflacji.
Węgiel wraz z możliwością dostarczania do gospodarstwa domowego będzie sprzedawany mieszkańcom gminy za kwotę poniżej 3 tyś. za tonę.
Aby zapewnić ciągłą dostępność opału można będzie kupić do 2 ton węgla na jedno gospodarstwo domowe.
W zależności od ilości zainteresowanych gospodarstw domowych Gmina Kurzętnik uruchomi sprzedaż węgla.
Zapisów można dokonywać osobiście w Urzędzie Gminy w Kurzętniku przy ul. Grunwaldzkiej 39
lub telefonicznie pod nr tel. 56 4748297.

IV Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym”

IV Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym”
IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym” odbywa się pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Współorganizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwowa Inspekcja Pracy, AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Fundacja PGE. Konkurs przebiega  pod patronatem medialnym TVP Info.
Celem konkursu jest promowanie wśród młodzieży szkolnej i studentów uczelni wyższych, w szczególności o profilu rolniczym, bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wizji Zero w rolnictwie – międzynarodowej kampanii społecznej, która ma na celu minimalizowanie ryzyka wypadku przy pracy w sektorze rolniczym, w oparciu o jej trzy filary, tj.: I filar – Bezpieczeństwo, II filar – Zdrowie, III filar – Dobrostan, oraz jej Siedem Złotych Zasad:
 
ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonowanie rodziny w gospodarstwie rolnym w oparciu o trzy filary: bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 października br.
 
Zapraszamy do udziału.
 
 
Regulamin oraz wszelkie niezbędne informacje na temat tegorocznego konkursu filmowego „Moja Wizja Zero 2022” znajdują się na stronie internetowej Kasy pod linkiem: https://www.krus.gov.pl/konkursy/konkursy-i-patronaty/moja-wizja-zero/
 
 

III KONKURS MOJA SMART WIEŚ-WIZJE I INICJATYWY

Gęsta mgła - 10.10.2022 r.

Konkurs Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur

Konkurs Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur.
Celem inicjatywy jest podniesienie jakości życia mieszkańców regionu poprzez poprawę stanu środowiska.
Kwota dotacji 30 tys. Zł, całkowita kwota zadania to 60 tys zł.
Gmina Kurzętnik zrealizuje zadanie „Zielona gmina - nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Gmina Kurzętnik.
Drzewa i krzewy zostaną nasadzone w miejscowościach Nielbark, Marzęcice, Mikołajki, Wielkie Bałówki, Małe Bałówki.

Zebrania sołeckie

Utrudnienia na drodze gminnej nr 182028N na odcinku Kurzętnik-Krzemieniewo

Informujemy, iż w dniach 26 - 30 wrzesień 2022 r. droga gminna nr 182028N na odcinku Kurzętnik-Krzemieniewo - ul. Wiejska w Kurzętniku w związku z remontem nawierzchni będzie niedostępna dla ruchu pojazdów (nie dotyczy użytkowników posesji). Za utrudnienia przepraszamy.
 

Ćwiczenia obronne "NOWOMIEJSKI WRZESIEŃ 2022"

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, pracownicy Urzędu Gminy oraz Centrum Usług Społecznych podczas ćwiczeń obronnych "NOWOMIEJSKI WRZESIEŃ 2022"
W dniach 13-14 września 2022 r. na odbyły się kompleksowe ćwiczenia obronne z udziałem powiatowych służb, inspekcji i straży pod kryptonimem "NOWOMIEJSKI WRZESIEŃ 2022". Tematem głównym przeprowadzonego ćwiczenia było doskonalenie funkcjonowania organów samorządu terytorialnego w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa oraz zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych. W dniu 13 września do Urzędu Gminy Kurzętnik wpłynęła informacja o ataku cybernetycznym, skutkującym brakiem łączności informatycznej i telefonicznej. W wyniku zdarzeń, Osoba wykonująca zadania i kompetencje Wójta Gminy Kurzętnik zwołała posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego celem weryfikacji problemu i wypracowania rozwiązań utrzymania systemu łączności. W ramach realizacji praktycznego epizodu ćwiczebnego, przeprowadzono także ewakuację pracowników Centrum Usług Społecznych w Kurzętniku, która nastąpiła w wyniku podpalenia placówki przez grupę dywersyjną. Podczas ćwiczeń rozwinięto również system stałych dyżurów oraz przeprowadzono akcję kurierską dotyczącą doręczania kart powołania żołnierzom rezerwy.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: NOWOMIEJSKI WRZESIEŃ 2022

1 2 3 4 5 6 ... 15