Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 27/01/23, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Pozostałe aktualności

GMINA KURZĘTNIK POSADZIŁA 466 SZTUK SZADZONEK DRZEW

Gmina Kurzętnik pozyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na zakup sadzonek drzew w ramach konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur” w 2022 r. na zadanie pod nazwą: „Zielona gmina – nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Kurzętnik”.
Dzięki temu dofinansowaniu gmina w 2022 roku zakupiła i posadziła 466 sztuk sadzonek drzew gatunku  lipa i brzoza brodawkowata. Zakupiono sadzonek drzew na wartość łącznie wynoszącą 60 000,00 zł. W pięćdziesięciu procentach zakup sfinansowany został w formie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego a w połowie ze środków własnych gminy. Drzewa zostały posadzone na terenie Gminy Kurzętnik wzdłuż pasów drogowych dróg gminnych w miejscowości Nielbark, Mikołajki, Wielkie Bałówki, Małe Bałówki i Marzęcice.
Przedsięwzięcie jest częścią polityki ekologicznej Gminy Kurzętnik. Przyczyni się do odtworzenie usuniętej zieleni, poprawy warunków akustycznych otoczenia (ekrany akustyczne), redukcji emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych emitowanych do powietrza przez pojazdy, wzbogacenia krajobrazu, a także do poprawy estetyki dróg gminnych.
 
                    

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: DRZEWKA

Oblodzenie - 8-9 grudnia 2022 r.

Opady marznące - 5-6 grudnia 2022 r.

Opady marznące - 5.12.2022 r.

Podpisanie umów o sprzedaż węgla dla osób fizycznych

Dnia 22.11.2022 roku Gmina Kurzętnik podpisała Umowę z PGE Paliwa sp. z o.o. sprzedawcą węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych.
Również dnia 22.11.2022 roku zostały podpisane umowy z przedsiębiorcami, którzy będą zajmowali się dystrybucją węgla na rzecz mieszkańców Gminy Kurzętnik.
Przedsiębiorcami są:
- BASTA plus Łukasz Sokołowski Marzęcice ul. Gdyńska 20 13-306 Kurzętnik
- P.P.U.H. „BART-TRANS” Bartłomiej Czepek ul. Grudziądzka 12 13-306 Kurzętnik

Teraz czekamy na kontakt ze strony PGE Paliwa sp. z o.o. w sprawie odbioru węgla.

CENA WĘGLA SPRZEDAWANEGO PRZEZ GMINĘ KURZĘTNIK BĘDZIE WYNOSIŁA 1850,00 ZŁ/TONĘ

Przypominamy ,że osoba zamierzająca skorzystać z zakupu węgla na preferencyjnych warunkach, musi złożyć wniosek, który będzie poddany weryfikacji.
WNIOSKI DO POBRANIA NA STRONIE WWW.KURZETNIK.PL w zakładce ZAKUP WĘGLA PRZEZ GMINĘ LUB BEZPOŚREDNIO W URZĘDZIE GMINY pokój nr 2.

WNIOSKI PRZYJMUJEMY DO 2 GRUDNIA 2022 ROKU.

Kolejne informacje tj. o terminach dostaw węgla i dystrybucji tego węgla do mieszkańców będziemy podawać na bieżąco. 

JARMARK BOŻONARODZENIOWY W KURZĘTNIKU

Opady marznące - 22-23.11.2022 r.

Załóż konto na PUE ZUS

Kurs komunikacji w języku Polskim

Wspólne sadzenie drzew

1 2 3 4 5 6 ... 15