Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 27/01/23, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Pozostałe aktualności

Apel Powiatowego Lekarza Weterynarii o zgłaszanie przypadków znalezienia martwych dzikich ptaków

Wnioski o zakup preferencyjny węgla

Wnioski o zakup preferencyjny węgla mieszkańcy mogą składać od wtorku 8 listopada 2022 r.


Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Kurzętnik, ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik w pokoju nr 2 w godzinach pracy urzędu.
Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy oraz do pobrania 


Uprawniona do zakupu węgla jest osoba fizyczna wchodząca w skład gospodarstwa domowego, na rzecz którego:

– wypłacono dodatek węglowy lub

– pozytywnie rozpatrzono wniosek na dodatek węglowy, lub

– dokonane zostało zgłoszenie głównego źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Do zakupu węgla na opisanych zasadach uprawnione są osoby, które złożą oświadczenie, że one ani żaden  członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art.8 ust. 2 z dnia 20 października 2022r o zakupie  preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Wnioskować można o zakup – maksymalnie 1,5 tony węgla typu groszek lub orzech na okres do 31.12.2022 r.

Cena węgla wynosi 2000,00 zł/tonę płatne kartą w kasie Urzędu Gminy lub przelewem bankowym.
 
 
 

Konkurs fotograficzny - ZIEMIA LUBAWSKA - MOJA MIŁOŚĆ

Ogłaszamy konkurs fotograficzny „Ziemia Lubawska – moja miłość”, skierowany do wszystkich mieszkańców terenu funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska!
Fotografie przyjmowane będą do 18 listopada 2022 roku do godziny 15:00, w siedzibie biura LGD ZL pod adresem: ul. Biskupów Chełmińskich 1, 14 – 260 Lubawa.
Celem konkursu jest promowanie przyrody, dziedzictwa kulturowego oraz terenów funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska kształtowanie wzajemnych relacji człowiek- przyroda, rozwijanie miłości do otaczającego nas świata, uwrażliwienie lokalnej społeczności na walory przyrodnicze i kulturalne naszego terenu, rozwój kreatywności fotograficznej oraz rozwijanie wśród mieszkańców umiejętności obserwowania przyrody, dokumentowania jej.
 
Więcej informacji na stronie konkursu 
 
 
 

Gmina Kurzętnik podpisała umowę z Wykonawcą COLAS Polska Sp. z o. na wykonanie przebudowy drogi nr 473/2 i 50/1 w Brzoziu Lubawskim

Dnia 03.11.2022 Gmina Kurzętnik podpisała umowę z Wykonawcą firmą COLAS Polska Sp. z o. o. ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie na wykonania zadania pn. „Przebudowa drogi nr 473/2 i 50/1 w Brzoziu Lubawskim” 
Oficjalnego podpisania umowy dokonał Piotr Piątek Komisarz Gminy Kurzętnik wraz z Bożeną Zaborowska Skarbnikiem Gminy Kurzętnik.
Inspektorem nadzoru jest Pracownia Drogową Grzegorz Drzycimski ul. Wł. Sikorskiego 38, 14-200 Iława
Termin wykonania zadania do 30.06.2023r.
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 
Całkowity kosz zadania: 3.852.578,83 zł
Kwota dofinansowania (95%) : 3.659.949,88 zł
Wkład własny (5%): 192 628,95 zł
Przebudowa drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniami o długości odc. A-B 318,00 m,
odcinek C-D 1094,00 m, łącznie 1412,00 m. Obecnie droga posiada nawierzchnię gruntową, która jest w złym stanie technicznym, za wyjątkiem skrzyżowania z drogą główną, które posiada nawierzchnię betonową/asfaltową.
Głównym celem przedsięwzięcia jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni drogowej, poprawienie użytkownikom komfort przejazdu, zmniejszenie emisji spalin, hałasu. Na całym odcinku zaprojektowano stały układ szerokości jezdni tj. główny ciąg szerokości 5,00 m. Nawierzchnię drogi zaprojektowano jako nawierzchnie z betonu asfaltowego. Dodatkowo na całym odcinku drogi powstaną zjazdy na posesje przyległe do pasa drogi, pobocza oraz oznakowanie.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Przebudowa drogi

Oświetlenie w Gminie Kurzętnik

Uprzejmie informujemy, że w związku z kryzysem energetycznym Gmina Kurzętnik w ramach oszczędności energii elektrycznej wyłącza oświetlenie uliczne na terenie całej gminy w godzinach od 23,00 do 5,00.
 

Zakup węgla przez Gminę

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), informuję że GMINA KURZĘTNIK przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.  
 
 
Osoba wykonująca zadania i kompetencje Wójta Gminy Kurzętnik
Piotr Piątek

Ostrzeżenie Państwowej Służby Hydrogeologicznej nr 5/2022

Zapraszamy rolników do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”

Konkurs ma na celu upowszechnianie wśród rolników „Zasad ochrony zdrowia i życia
w gospodarstwie rolnym” oraz wiedzy o zagrożeniach wypadkowych, a w konsekwencji ograniczenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników. Konkurs odbywa się pod patronatem medialnym TVP Info.
Organizowany po raz trzeci konkurs przebiega w formule on-line i jest realizowany przy pomocy platformy edukacyjnej Moodle. Rolnicy zainteresowani uczestnictwem logują się pod linkiem https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl/, a następnie rozwiązują test złożony z 20 pytań jednokrotnego wyboru, dotyczących zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych i szkodliwych substancji chemicznych, np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw itp. Do rozwiązania konkursowego testu rekomendujemy aktualne wersje przeglądarek: Google Chrome oraz Mozilla Firefox. Konkurs zakończy się 25 listopada 2022 r. o godz. 24:00. Sto osób, które udzieli największej liczby prawidłowych odpowiedzi
w najkrótszym czasie, otrzyma nagrody rzeczowe o wartości ok. 600 zł brutto. Szczegółowe zasady udziału w konkursie określa regulamin konkursu.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!
 
 

Gęsta mgła - 27.10.2022 r.

e-Urząd Skarbowy: Załatwiaj sprawy bez wizyty w urzędzie

Nie wiesz jeszcze czym jest e-Urząd Skarbowy? To serwis, w którym klienci Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) szybko i łatwo załatwią swoje sprawy podatkowe.
Ogromną zaletą korzystania z e-Urzędu Skarbowego jest brak rejestracji użytkownika. Nie musisz wymyślać i zapamiętywać kolejnego loginu i hasła. Możesz zalogować się za pomocą jednej z dostępnych metod:
·         login.gov.pl (Profil zaufany, e-dowód i bankowość elektroniczna);
·         aplikacja mObywatel;
·         PESEL lub NIP i kwoty przychodu.
Tylko tyle wystarczy, by uzyskać dostęp do swojego konta.
A kolejne kroki są jeszcze prostsze!
Wyobraź sobie taką sytuację. Jest czwartek. Jesteś na zagranicznych wakacjach, jest piękna pogoda, odpoczywasz. Wracasz do kraju dopiero w niedzielę. Nagle przypominasz sobie, że na poniedziałek rano potrzebujesz zaświadczenia z urzędu skarbowego. I co teraz? Przecież nie zrezygnujesz z urlopu, żeby stawić się w swoim urzędzie.
Tutaj z pomocą przychodzi e-Urząd Skarbowy!
Wystarczy, że będziesz pamiętał o najważniejszym kroku. Na stronie www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/ wyraź zgodę na otrzymywanie korespondencji w formie elektronicznej. Dzięki temu nie tylko złożysz wniosek bez wizyty w urzędzie, ale również otrzymasz odpowiedź. Prawda, że to bardzo ułatwia załatwianie spraw? Nie tylko w nagłych sytuacjach podczas wakacji, tylko zawsze kiedy tego potrzebujesz.
Dokumenty jakie możesz otrzymać niemal natychmiast po złożeniu wniosku to zaświadczenia o:
·         wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w PIT (ZAS-DFU);
·         wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF);
·         niezaleganiu w podatkach (ZAS-W).
Pod adresem www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/ znajdziesz również:
·         Twój e-PIT,
·         e-mikrofirmę (dla przedsiębiorców),
·         wykaz twoich mandatów karnych,
·         płatność online i historię swoich płatności.
Dlatego bardzo ważne jest wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną. Zrób to jak najszybciej!
1 2 3 4 5 6 ... 15