Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 28/11/22, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Pozostałe aktualności

Gmina Kurzętnik podpisała Umowę z PGE Paliwa

Dnia 22.11.2022 roku Gmina Kurzętnik podpisała Umowę z PGE Paliwa sp. z o.o. sprzedawcą węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych.
Również dnia 22.11.2022 roku zostały podpisane umowy z przedsiębiorcami, którzy będą zajmowali się dystrybucją węgla na rzecz mieszkańców Gminy Kurzętnik.
Przedsiębiorcami są:
- BASTA plus Łukasz Sokołowski z Marzęcic oraz P.P.U.H. „BART-TRANS” Bartłomiej Czepek z Kurzętnika

Teraz czekamy na kontakt ze strony PGE Paliwa sp. z o.o. w sprawie odbioru węgla.

CENA WĘGLA SPRZEDAWANEGO PRZEZ GMINĘ KURZĘTNIK BĘDZIE WYNOSIŁA 1850,00 ZŁ/TONĘ

Przypominamy ,że osoba zamierzająca skorzystać z zakupu węgla na preferencyjnych warunkach, musi złożyć wniosek, który będzie poddany weryfikacji.
WNIOSKI DO POBRANIA NA STRONIE WWW.KURZETNIK.PL w zakładce ZAKUP WĘGLA PRZEZ GMINĘ LUB BEZPOŚREDNIO W URZĘDZIE GMINY pokój nr 2.

WNIOSKI PRZYJMUJEMY DO 2 GRUDNIA 2022 ROKU.

Kolejne informacje tj. o terminach dostaw węgla i dystrybucji tego węgla do mieszkańców będziemy podawać na bieżąco. 

JARMARK BOŻONARODZENIOWY W KURZĘTNIKU

Opady marznące - 22-23.11.2022 r.

Załóż konto na PUE ZUS

Kurs komunikacji w języku Polskim

Wspólne sadzenie drzew

Apel Powiatowego Lekarza Weterynarii o zgłaszanie przypadków znalezienia martwych dzikich ptaków

Wnioski o zakup preferencyjny węgla

Wnioski o zakup preferencyjny węgla mieszkańcy mogą składać od wtorku 8 listopada 2022 r.


Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Kurzętnik, ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik w pokoju nr 2 w godzinach pracy urzędu.
Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy oraz do pobrania 


Uprawniona do zakupu węgla jest osoba fizyczna wchodząca w skład gospodarstwa domowego, na rzecz którego:

– wypłacono dodatek węglowy lub

– pozytywnie rozpatrzono wniosek na dodatek węglowy, lub

– dokonane zostało zgłoszenie głównego źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Do zakupu węgla na opisanych zasadach uprawnione są osoby, które złożą oświadczenie, że one ani żaden  członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art.8 ust. 2 z dnia 20 października 2022r o zakupie  preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Wnioskować można o zakup – maksymalnie 1,5 tony węgla typu groszek lub orzech na okres do 31.12.2022 r.

Cena węgla wynosi 2000,00 zł/tonę płatne kartą w kasie Urzędu Gminy lub przelewem bankowym.
 
 
 

Konkurs fotograficzny - ZIEMIA LUBAWSKA - MOJA MIŁOŚĆ

Ogłaszamy konkurs fotograficzny „Ziemia Lubawska – moja miłość”, skierowany do wszystkich mieszkańców terenu funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska!
Fotografie przyjmowane będą do 18 listopada 2022 roku do godziny 15:00, w siedzibie biura LGD ZL pod adresem: ul. Biskupów Chełmińskich 1, 14 – 260 Lubawa.
Celem konkursu jest promowanie przyrody, dziedzictwa kulturowego oraz terenów funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska kształtowanie wzajemnych relacji człowiek- przyroda, rozwijanie miłości do otaczającego nas świata, uwrażliwienie lokalnej społeczności na walory przyrodnicze i kulturalne naszego terenu, rozwój kreatywności fotograficznej oraz rozwijanie wśród mieszkańców umiejętności obserwowania przyrody, dokumentowania jej.
 
Więcej informacji na stronie konkursu 
 
 
 

Gmina Kurzętnik podpisała umowę z Wykonawcą COLAS Polska Sp. z o. na wykonanie przebudowy drogi nr 473/2 i 50/1 w Brzoziu Lubawskim

Dnia 03.11.2022 Gmina Kurzętnik podpisała umowę z Wykonawcą firmą COLAS Polska Sp. z o. o. ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie na wykonania zadania pn. „Przebudowa drogi nr 473/2 i 50/1 w Brzoziu Lubawskim” 
Oficjalnego podpisania umowy dokonał Piotr Piątek Komisarz Gminy Kurzętnik wraz z Bożeną Zaborowska Skarbnikiem Gminy Kurzętnik.
Inspektorem nadzoru jest Pracownia Drogową Grzegorz Drzycimski ul. Wł. Sikorskiego 38, 14-200 Iława
Termin wykonania zadania do 30.06.2023r.
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 
Całkowity kosz zadania: 3.852.578,83 zł
Kwota dofinansowania (95%) : 3.659.949,88 zł
Wkład własny (5%): 192 628,95 zł
Przebudowa drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniami o długości odc. A-B 318,00 m,
odcinek C-D 1094,00 m, łącznie 1412,00 m. Obecnie droga posiada nawierzchnię gruntową, która jest w złym stanie technicznym, za wyjątkiem skrzyżowania z drogą główną, które posiada nawierzchnię betonową/asfaltową.
Głównym celem przedsięwzięcia jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni drogowej, poprawienie użytkownikom komfort przejazdu, zmniejszenie emisji spalin, hałasu. Na całym odcinku zaprojektowano stały układ szerokości jezdni tj. główny ciąg szerokości 5,00 m. Nawierzchnię drogi zaprojektowano jako nawierzchnie z betonu asfaltowego. Dodatkowo na całym odcinku drogi powstaną zjazdy na posesje przyległe do pasa drogi, pobocza oraz oznakowanie.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Przebudowa drogi

1 2 3 4 5 6 ... 14

Kontakt - stopka

ADRES URZĘDU:

Gmina Kurzętnik
ul. Grunwaldzka 39
13-306 Kurzętnik
woj. warmińsko-mazurskie
 
Tel. (056) 47-40-580
Fax. (056) 47-48-284
 
Epuap:
/UGKurzetnik28/skrytka
 
NIP: 877-147-55-50
REGON: 871118916

 
Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu
lub na konto Urzędu Gminy Kurzętnik:
 
BANK SPÓŁDZIELCZY BRODNICA
ODDZIAŁ NOWE MIASTO LUBAWSKIE

 
NR: 05 9484 1121 2003 0090 0983 0002