Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 14/04/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

Czujki Smogu w Gminie Kurzętnik

"Gmina Kurzetnik wolna od smogu" to Program, który w trosce o zdrowie naszych mieszkańców od dziś wdrażamy w Naszej Gminie. Jeszcze w tym tygodniu zamontujemy aż 7 czujek smogu na wszystkich szkołach, żłobku, stadionie oraz kurzetnickim rynku. Urządzenia będą badać stężenie między innymi takich cząstek jak PM 2,5 oraz PM 10, które to cząsteczki są uznawane przez Światową Organizację Zdrowia za najbardziej szkodliwe dla zdrowia ludzi. Doraźnie będziemy również badać stężenie smogu czujką mobilną z wykorzystaniem drona. Poza tym, chcąc ułatwić wymianę pieców naszym mieszkańcom wprowadzamy dofinansowanie do wymiany na ekologiczne źródła ciepła.

Mapa

Marznące opady !

IMGW prognozuje wystąpienie w dniu jutrzejszym marznących opadów.
 

Szanowni Pacjenci!

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej uszkodzona została linia telefoniczna, w związku z czym nie działają stacjonarne numery telefonów.
Prosimy o kontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: 512 755 010.
Obecnie operator linii telefonicznej pracuje nad usunięciem awarii. O zakończeniu prac poinformujemy Państwa informacją na stronie internetowej.
Bardzo przepraszamy za utrudnienia.

Mgła w dniu 08.11.2019

IMGW ostrzega o wystąpieniu mgły w dniu jutrzejszym

XII PRZEGLĄD KABARETÓW

Terapia Integracji Sensorycznej w Gminie Kurzętnik

Konkurs Wiedzy ,,Odkrywamy Ziemię Lubawską'' dla klas VI - VII Szkół Podstawowych

Konkurs Rękodzielniczy

Przebudowa mostu drogowego w Kurzętniku, ul. Hunta – Dworcowa na rzece Drwęcy

           
            W dniu 25 października 2019 roku Pan Wójt Wojciech Dereszewski wraz z Zastępcą Skarbnika Gminy Panem Pawłem Kruzą dokonali uroczystego podpisania umowy na zadanie inwestycyjne umowy pn. „Przebudowa mostu drogowego w Kurzętniku, ul. Hunta – Dworcowa na rzece Drwęcy” głównym wykonawcą robót jest firma  MOST Sp. z o. o. ul. Kujawska 51A, 81-862 Sopot. Inwestycja za kwotę 4.914.336,65 zł zostanie zrealizowana w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Gmina Kurzętnik na te zadanie inwestycyjne pozyskała środki w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych w kwocie 2.811.563,61 zł.  Przedmiot wyżej wymienionego zadania podzielono na 3 etapy w czasie realizacji inwestycji:
ETAP I -  budowa  tymczasowej  kładki  technologicznej  dla  tymczasowego  przeprowadzenia  istniejącej sieci  wodociągowej ø160, sanitarnej ø160 i  telekomunikacyjnej.
ETAP II - budowa  stałej  kładki  pieszo – rowerowej  dla  przeprowadzenia  ruchu  pieszo – rowerowego z  możliwością  przejazdu  pojazdów  uprzywilejowanych     (karetka  pogotowia  ratunkowego, radiowozy  policji,  samochody  straży  pożarnej ) – nośność  obiektu  na  klasę  C  obciążenia  samochodowego  wg  PN – 85/S-10030  wraz  z  chodnikami.
ETAP III  -   rozbiórka  istniejącego  mostu  i  budowa  nowego  mostu  drogowego  na   klasę  A  obciążenia  samochodowego  wg  PN – 85/S-10030 wraz  z  budową  dojazdów  w  obrębie  mostu  i   przeniesieniem  istniejących  sieci  wodociągowej ø160, sanitarnej ø160 i  telekomunikacyjnej  z  kładki  tymczasowej  w  przestrzeń  pomiędzy  kładką  pieszo – rowerową  a  mostem  i  w  kładkę oraz oświetlenie mostu            
            Funkcję inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji będzie pełnił Pan Grzegorz Drzycimski z firmy Pracownia Drogowa Grzegorz Drzycimski ul. Wł. Sikorskiego 38, 14-200 Iława.  

W Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku rozpoczęła się konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Dzień Osób starszych