Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 26/09/23, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

Oświadczenie Wójta Gminy Kurzętnik i Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurzętniku

 

Konkurs Fotograficzny "Portret Lata"

Harmonogram szkoleń - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Zakończenie wakacji

HARMONOGRAM ZEBRAŃ NA TERENIE GMINY KURZĘTNIK WS. FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Projekt „FOLM – Z NATURY DO RYNKU PRACY”

Przebudowa ulicy Szkolnej, Okólnej, Okrężnej oraz drogi stanowiącej działkę Nr 9/47 wraz z budową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 538 (dz. nr 90) z drogą gminną (dz. nr 9/47) w Marzęcicach

W dniu 14 sierpnia 2019 roku w Urzędzie Gminy Kurzętnik Pan Wójt Wojciech Dereszewski wraz z Skarbnikiem Gminy Panią Bożeną Zaborowską dokonali uroczystego podpisana umowy na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Szkolnej, Okólnej, Okrężnej oraz drogi stanowiącej działkę Nr 9/47 wraz z budową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 538 (dz. nr 90) z drogą gminną (dz. nr 9/47) w Marzęcicach”  głównym wykonawcą robót jest firma Zakład Usługowo-Handlowy „BUD-STAL” ul. Dworcowa 24, 14-260 Lubawa.  Inwestycja za kwotę 1.760.000,00 zł zostanie wykonana do 23 lipca 2020 r.  
            Przedmiotem zadania są roboty budowlane polegające na budowie drogi gminnej z nawierzchni gruntowe na nawierzchnię z kostki brukowej. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę ulicy Szkolnej: msc. Marzęcice ulica Szkolna - działka nr 31/16 obręb 9 Marzęcice, ulica Okólna msc. Marzęcice, ulica Okólna - działka nr 33/17 obr. 9 Marzęcice w ramach zadania jest również budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 538 (Radzyń Chełm.-Łasin) – Nw. Miasto Lub. – Uzdowo – Rozdroże (dz. nr 90) z drogą gminną (dz. nr 9/47), w obrębie Marzęcice, gmina Kurzętnik.
            Funkcję inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji będzie pełnił Pan Grzegorz Drzycimski z firmy Pracownia Drogowa Grzegorz Drzycimski ul. Wł. Sikorskiego 38, 14-200 Iława.  
Zadanie dofinansowane jest z PROW 2014-2020 w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: podpis

DOŻYNKI GMINNO-POWIATOWO-PARAFIALNE KCIKI

NABÓR NA BEZPŁATNE KURSY JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE!!!

  • 22-08-2019
  • Autor: Monika Kozłowska
  • drukuj
 
 
 
 
 
 
NIE JESTEŚ ZADOWOLONY ZE SWOJEJ OBECNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY?
CHCESZ WYRÓŻNIAĆ SIĘ SPOŚRÓD KONKURENTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LEPSZĄ POZYCJĘ?
 
Służymy pomocą ZA DARMO!!!
 
Gmina Kurzętnik ogłasza nabór osób zainteresowanych uczestnictwem w bezpłatnych kursach języka angielskiego ( o różnych poziomach trudności, dostosowanych do potrzeb i umiejętności uczestników) oraz komputerowego z zakresu kompetencji cyfrowych.
Kursy skierowane są do osób dorosłych w wieku 18 lat i więcej, uczących się ,pracujących lub zamieszkujących w powiecie nowomiejskim( w szczególności w Gminie Kurzętnik),nieprowadzących działalności gospodarcze, w tym:
  • wiek powyżej 50 roku życia
  • niskie kwalifikacje tj. wykształcenie nie wyższe niż średnie
  • osoba bezrobotna lub zwolniona i poszukująca zatrudnienia (45+)
  • młodzież po zakończeniu nauki
  • kobiety powracające na lokalny rynek pracy
W ramach udziału w szkoleniu, każdy z uczestników otrzyma niezbędne materiały dydaktyczne oraz certyfikat potwierdzający kompetencje twarde,pożądane przez pracodawców.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z rekruterem projektu- Panią Sylwią Jarzębowską pod nr tel.56 47 48 280 lub osobiście w Urzędzie Gminy (pok. nr 1)
 
ZADBAJ O SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ I WEŹ UDZIAŁ W SZKOLENIU!!
 
 
 

 

Burze z gradem !

IMGW prognozuje wystąpienie w dniach 9-11.08.2019 r. burz z gradem