Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 26/09/23, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

Konferencja dla Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych ,,Biznes przy kawie II''

Konsultacje Społeczne Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Kurzętnik (Wzgórze Zamkowe)

 

Wojewódzkie Letnie Igrzyska Samorządowe „O Puchar Marszałka Województwa”

Wojewódzka Inauguracja szkolnego roku sportowego 2019/2020 oraz uroczyste otwarcie ścieżki rowerowej i pumptruck

Konkurs poetycki "Przyjaźń pisana wierszem"

Masz Głos – czyli bądź aktywny lokalnie!

Masz Głos – czyli bądź aktywny lokalnie!
Ruszyła kolejna edycja akcji Masz Głos – przedsięwzięcia, które pomaga zmieniać najbliższe otoczenie tak, aby mieszkańcom żyło się wygodniej, ciekawiej, łatwiej. Chcesz ścieżki rowerowej, lepiej oświetlonej drogi albo marzysz o warsztatach dla rodzin bądź czystszym powietrzu? Dołącz do akcji Masz Głos – rejestracja trwa przez cały wrzesień na stronie www.maszglos.pl. Udział jest bezpłatny, a zgłosić się może każdy – wystarczy zapał do działania na rzecz Twojej miejscowości. Najskuteczniejsi mogą zdobyć nagrodę Super Samorząd.
W akcji Masz Głos pokazujemy co i jak można zmienić dla siebie i innych, wspieramy w realizacji pomysłów, pomagamy działać skutecznie, przekonywać mieszkańców i władze do współpracy, podpowiadamy z jakich rozwiązań skorzystali z sukcesem inni. W poprzednich latach uczestnicy akcji wdrażali budżet obywatelski, zakładali rady młodzieżowe i rady seniorów i dzięki temu remontowali place zabaw, poprawiali warunki życia zwierząt w schronisku, nadawali nazwy ulicom, urozmaicali program w bibliotece i realizowali wiele innych pomysłów. Za najskuteczniejsze działania rokrocznie wręczana jest na Zamku Królewskim w Warszawie nagroda Super Samorząd. Otrzymują ją zarówno uczestnicy akcji, jak i władze, które podjęły współpracę z mieszkańcami i mieszkankami – obydwie strony doceniamy za otwartość i dialog.
Do akcji Masz Głos mogą zgłosić się organizacje społeczne: stowarzyszenia, fundacje, grupy sąsiedzkie, młodzieżowe rady gmin i rady seniorów, sołectwa, rady osiedli, lokalne gazety i portale informacyjne oraz grupy nieformalne, a także instytucje publiczne (np. szkoły, biblioteki, ośrodki kultury). Udział w akcji Masz Głos daje uczestnikom i uczestniczkom wsparcie doświadczonego zespołu w planowaniu i realizacji działań, udział w szkoleniach, wymianę doświadczeń z uczestnikami akcji z całej Polski, materiały edukacyjne i promocyjne, a także szansę na mikrogrant.
Zarejestruj swoją organizację lub grupę na stronie www.maszglos.pl w zakładce Dołącz do akcji aby poznać akcję Masz Głos i dowiedzieć się, jak zacząć działać lokalnie. Zapraszamy do aktywności lokalnej w ramach akcji Masz Głos!
Więcej informacji: www.maszglos.pl
 
Organizatorką akcji Masz Głos jest Fundacja im. Stefana Batorego wraz z partnerami: Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Fundacją Aktywności Lokalnej, Stowarzyszeniem Homo Faber oraz Stowarzyszeniem POLITES, Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab.
 

Bezpłatne spotkania informacyjne Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

Uroczyste otwarcie drogi Sugajenko-Sugajno

Dnia 12 września 2019 r. nastąpiło uroczyste otwarcie drogi Sugajenko-Sugajno. W otwarciu uczestniczyli Wójt Gminy Kurzętnik Wojciech Dereszewski, Zastępca Wójta Adam Zapałowski, Inspektor Nadzoru Pan Grzegorz Drzycimski, Sołtys Wsi Daniel Radzimiński oraz mieszkańcy. W uroczystości uczestniczył ksiądz, który poświęcił drogę. Po poświęceniu nastąpiło uroczyste otwarcie. Zadanie kosztowało 1.666.989,16 zł i obejmowało roboty budowlane polegające na budowie drogi gminnej z nawierzchni gruntowe na nawierzchnię z asfaltobetonu.  Długość przebudowywanej drogi wraz ze skrzyżowaniami wynosi łącznie 1 151,00 m, szerokość budowanej drogi 5,00 m. Zadanie dofinansowane jest w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Dożynki Powiatowo-Gminno-Parafialne

Zapraszamy do galerii zdjęć na naszej stronie na Facebook
 

Zakończenie wakacji z wędkarstwem

„Zakończenie wakacji z wędkarstwem” W RAMACH KONKURSU
„MAŁE GRANTY SOŁECKIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO” W 2019 ROKU
 
 
Zadanie pn. „Zakończenie wakacji z wędkarstwem” zostało przeprowadzone  dnia 30 sierpnia nad stawem Karaśnik w miejscowości Otręba. Tematem przewodnim imprezy było wędkarstwo, wspólne gotowanie, pokaz wędzenia ryb i promowanie zdrowej żywności wysokiej jakości. Zorganizowano atrakcje dla najmłodszych, przeprowadzono prelekcję proedukacyjną związaną z tematyką zarybiania oraz omówiono temat najczęściej występujących gatunków ryb na terenie naszego regionu. Dla dzieci i młodzieży przygotowano konkurs, uczestnicy otrzymali drobny upominek. Przedsięwzięcie miało za zadanie integrować i zaktywizować społeczność lokalną we wspólnych przygotowaniach, uczestnictwie i partycypacji w podejmowaniu decyzji dotyczących realizacji przedmiotowego zadania. Udział w przygotowanych  zadaniach pozwolił na znalezienie każdemu mieszkańcowi interesującego  tematu. Złowione ryby były wpuszczane ponownie do stawu, by pozwolić im na swobodny dalszy wzrost. Wybór działań został przeanalizowany pod kątem zainteresowań społeczności lokalnej tutejszej miejscowości. Istotą zadania było stworzenie szansy rozwijania swoich zainteresowań w różnorakich dziedzinach, przy stałym temacie ryb i wędkarstwa. Ważną kwestią dla organizatorów była aktywizacja społeczności lokalnej. Przedmiotowe przedsięwzięcie stało się możliwością aktywizacji mieszkańców i ich włączenia w życie sołectwa. Realizacja zadania była możliwa dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu w ramach konkursu „Małe Granty Soleckie Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego” w 2019 roku.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

11Galeria zdjęć: Zakończenie wakacji z wędkarstwem