Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 02/06/23, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

„Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie”
 
Gmina Kurzętnik pozyskała środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł w ramach ogłoszonego konkursu WFOŚiGW w Olsztynie: Adaptacja do zmian klimatu - Podnoszenie potencjału technicznego służb ratowniczych. W ramach zadania pn. „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Kurzętnik” opiewającego na kwotę 6250,00 zł zaplanowano zakup uzbrojenia osobistego dla strażaków z jednostek OSP w terenu gminy Kurzętnik. Zakupiono ubrania specjalne, obuwie specjalnego, kominiarki niepalne, oraz rękawice specjalne. Zakup wyposażenia osobistego pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo ochotników aktywnie uczestniczących w akcjach ratowniczych.

Program "Opieka Wytchnieniowa" -edycja 2019

  • 25-07-2019
  • Autor: Monika Kozłowska
  • drukuj
 
Program „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2019
Gmina Kurzętnik
Realizuje Moduł I Programu
 
CEL PROGRAMU
Wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej (t.j. zapewnienie kilkugodzinnej opieki nad osoba niepełnosprawną w nagłych sytuacjach na przykład w czasie choroby opiekuna, potrzeby załatwienie jego pilnych spraw osobistych, nieoczekiwanego zdarzenia losowego itp.)
 
ADRESACI PROGRAMU
Członkowie rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczoną niepełnosprawnością łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długoterminowej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
Opieka wytchnieniowa skierowana będzie do opiekunów niekorzystających z innych form usług w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w limicie 240 godzin w roku.
WARUNKI OTRZYMANIA WSPARCIA
Warunkiem otrzymania wsparcia jest dostarczenie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurzętniku:
  • orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub ze wskazaniem konieczności stałej lub długoterminowej pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
  • karty oceny stanu pacjenta według zmodyfikowanej skali Barthel - wypełnionej przez lekarza specjalistę – zgodnie z symbolem orzeczonej niepełnosprawności.
 
Realizatorem zadania jest Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Kurzętniku, ul.  Dworcowa 8,
tel.  564748050

VII Letni Turniej Wsi Gminy Kurzętnik

W dniu 29.06.2019 r. w Sugajenku odbył się VII Letni Turniej Wsi Gminy Kurzętnik, w turnieju wystartowało 10 sołectw. Turniej otworzył Wójt Gminy Kurzętnik Wojciech Dereszewski, który życzył zawodnikom i drużynom udanych startów, a mieszkańcom wspaniałej zabawy. Najlepszych zawodników i drużyny dekorowali Sekretarz Gminy Pani Magdalena Rynkowska i Dyrektor Nowomiejskiego Oddziału PNB Paribas Pan Piotr Konkolewski. Zwycięskim sołectwem okazało się Bratuszewo, które wyprzedziło Sugajenko i Lipowiec. Po sportowych zmaganiach na scenie pojawił się zespół z Ciechocinka "Cygański Tabor" , który zaprosił licznie zgromadzonych do wspólnej zabawy, po nich na scenie zagościł Zbigniew Musiał, który do późnych godzin wieczornych przygrywał mieszkańcom i przyjezdnym do tańca.
 
Wyniki turnieju:
Konkurencja dla sołtysów:
1. Anna Lewicka, Kurzętnik
2. Wiesław Grzywacz, Lipowiec
3. Mariusz Klimek, Krzemieniewo
 
Rzut wałkiem:
1. Patrycja Konicz, Bratuszewo 23,80 m
2. Agnieszka Szałkoska, Krzemieniewo 23,60 m
3. Teresa Rochewicz, Romanowo 22,20 m
 
Wyciskanie odważników:
1. Ryszard Wiśniewski, Nielbark 150 powt.
2. Rafał Luliński, Lipowiec 60 powt.
3. Sebastian Wasiewski, Krzemieniewo 46 powt.
 
Badminton:
1. Mateusz Musiakowski, Małe Bałówki
2. Mateusz Urbański, Romanowo
3. Arkadiusz Kamiński, Nielbark
 
Szachy kobiet:
1. Katarzyna Świniarska, Brzozie Lub.
2. Klaudia Stumska, Sugajenko
3. Justyna Styborska, Bratuszewo
 
Szachy mężczyzn:
1. Rafał Żorański, Brzozie Lub.
2. Wojciech Goniszewski, Sugajenko
3. Krzysztof Waruszewski, Mikołajki
 
Konkurencja drużynowa:
1. Sugajenko
2. Małe Bałówki
3. Kurzętnik
 
Przeciąganie liny:
1. Bratuszewo
2. Krzemieniewo
3. Romanowo
 
Klasyfikacja sołectw:
1. Bratuszewo 62 pkt.
2. Sugajenko 54 pkt.
3. Lipowiec 50 pkt.
4. Krzemieniewo 46 pkt.
5. Brzozie Lub. 46 pkt.
6. Małe Bałówki 45 pkt.
7. Romanowo 41 pkt.
8. Kurzętnik 39 pkt.
9. Nielbark 35 pkt.
10. Mikołajki 32 pkt.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

226Galeria zdjęć: Turniej Wsi w Sugajenku

Turniej Wsi Gminy Kurzętnik

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa warmińsko-mazurskiego

Wybory do Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 28 lipca 2019 r.

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

 

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 95

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 52

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 51

  • 10-06-2019
  • Autor: Andrzej Kowalczyk
  • drukuj