Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 05/12/21, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

Granty PPGR - wsparcie cyfrowe dla dzieci

W związku z ogłoszonym konkursem grantowym – Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” uprzejmie informujemy, że rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczących się oraz uczniowie szkół średnich, którzy osiągnęli pełnoletność mogą złożyć oświadczenia o zamieszkaniu w miejscowości, w której funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR), gdzie pracowali członkowie rodzin (krewni w linii prostej) tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni. 
Złożenie odpowiedniego oświadczenia (zgodnie ze stanem faktycznym) będzie uprawniało dziecko uczące się do otrzymania :
 
  • nowego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w wyjątkowych przypadkach możliwy jest zakup komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
  • ubezpieczenia zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługi zapewniającej dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny lub uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.
 
Wnioski o udział w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych można składać w Urzędzie Gminy Kurzętnik w Referacie Oświaty do dnia 25 października 2021 r. (w godzinach pracy urzędu). Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty:
 
  • Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego – które będzie podstawą do złożenia wniosku przez Gminę Kurzętnik;
  • Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność – które będzie podstawą; do umożliwienia złożenia wniosku przez Gminę Kurzętnik;
  • W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR, należy dołączyć go do niniejszego oświadczenia;
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 
Szczegóły na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr
 
Załączniki poniżej:
Załączniki
  • Oświadczenie dla rodzica /opiekuna prawnego
    Pobierz
  • Oświadczenie dla ucznia
    Pobierz 
  • Zgoda RODO        
    Pobierz

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

ADRES URZĘDU:

Gmina Kurzętnik
ul. Grunwaldzka 39
13-306 Kurzętnik
woj. warmińsko-mazurskie
 
Tel. (056) 47-40-580
Fax. (056) 47-48-284
 
Epuap:
/UGKurzetnik28/skrytka
 
NIP: 877-147-55-50
REGON: 871118916

 
Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu
lub na konto Urzędu Gminy Kurzętnik:
 
BANK SPÓŁDZIELCZY BRODNICA
ODDZIAŁ NOWE MIASTO LUBAWSKIE

 
NR: 05 9484 1121 2003 0090 0983 0002