Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 31/01/23, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

Zakończenie wakacji z wędkarstwem

„Zakończenie wakacji z wędkarstwem” W RAMACH KONKURSU
„MAŁE GRANTY SOŁECKIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO” W 2019 ROKU
 
 
Zadanie pn. „Zakończenie wakacji z wędkarstwem” zostało przeprowadzone  dnia 30 sierpnia nad stawem Karaśnik w miejscowości Otręba. Tematem przewodnim imprezy było wędkarstwo, wspólne gotowanie, pokaz wędzenia ryb i promowanie zdrowej żywności wysokiej jakości. Zorganizowano atrakcje dla najmłodszych, przeprowadzono prelekcję proedukacyjną związaną z tematyką zarybiania oraz omówiono temat najczęściej występujących gatunków ryb na terenie naszego regionu. Dla dzieci i młodzieży przygotowano konkurs, uczestnicy otrzymali drobny upominek. Przedsięwzięcie miało za zadanie integrować i zaktywizować społeczność lokalną we wspólnych przygotowaniach, uczestnictwie i partycypacji w podejmowaniu decyzji dotyczących realizacji przedmiotowego zadania. Udział w przygotowanych  zadaniach pozwolił na znalezienie każdemu mieszkańcowi interesującego  tematu. Złowione ryby były wpuszczane ponownie do stawu, by pozwolić im na swobodny dalszy wzrost. Wybór działań został przeanalizowany pod kątem zainteresowań społeczności lokalnej tutejszej miejscowości. Istotą zadania było stworzenie szansy rozwijania swoich zainteresowań w różnorakich dziedzinach, przy stałym temacie ryb i wędkarstwa. Ważną kwestią dla organizatorów była aktywizacja społeczności lokalnej. Przedmiotowe przedsięwzięcie stało się możliwością aktywizacji mieszkańców i ich włączenia w życie sołectwa. Realizacja zadania była możliwa dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu w ramach konkursu „Małe Granty Soleckie Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego” w 2019 roku.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

11Galeria zdjęć: Zakończenie wakacji z wędkarstwem

Oświadczenie Wójta Gminy Kurzętnik i Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurzętniku

 

Konkurs Fotograficzny "Portret Lata"

Harmonogram szkoleń - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Zakończenie wakacji

HARMONOGRAM ZEBRAŃ NA TERENIE GMINY KURZĘTNIK WS. FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Projekt „FOLM – Z NATURY DO RYNKU PRACY”

Przebudowa ulicy Szkolnej, Okólnej, Okrężnej oraz drogi stanowiącej działkę Nr 9/47 wraz z budową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 538 (dz. nr 90) z drogą gminną (dz. nr 9/47) w Marzęcicach

W dniu 14 sierpnia 2019 roku w Urzędzie Gminy Kurzętnik Pan Wójt Wojciech Dereszewski wraz z Skarbnikiem Gminy Panią Bożeną Zaborowską dokonali uroczystego podpisana umowy na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Szkolnej, Okólnej, Okrężnej oraz drogi stanowiącej działkę Nr 9/47 wraz z budową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 538 (dz. nr 90) z drogą gminną (dz. nr 9/47) w Marzęcicach”  głównym wykonawcą robót jest firma Zakład Usługowo-Handlowy „BUD-STAL” ul. Dworcowa 24, 14-260 Lubawa.  Inwestycja za kwotę 1.760.000,00 zł zostanie wykonana do 23 lipca 2020 r.  
            Przedmiotem zadania są roboty budowlane polegające na budowie drogi gminnej z nawierzchni gruntowe na nawierzchnię z kostki brukowej. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę ulicy Szkolnej: msc. Marzęcice ulica Szkolna - działka nr 31/16 obręb 9 Marzęcice, ulica Okólna msc. Marzęcice, ulica Okólna - działka nr 33/17 obr. 9 Marzęcice w ramach zadania jest również budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 538 (Radzyń Chełm.-Łasin) – Nw. Miasto Lub. – Uzdowo – Rozdroże (dz. nr 90) z drogą gminną (dz. nr 9/47), w obrębie Marzęcice, gmina Kurzętnik.
            Funkcję inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji będzie pełnił Pan Grzegorz Drzycimski z firmy Pracownia Drogowa Grzegorz Drzycimski ul. Wł. Sikorskiego 38, 14-200 Iława.  
Zadanie dofinansowane jest z PROW 2014-2020 w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: podpis

DOŻYNKI GMINNO-POWIATOWO-PARAFIALNE KCIKI

NABÓR NA BEZPŁATNE KURSY JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE!!!

  • 22-08-2019
  • Autor: Monika Kozłowska
  • drukuj
 
 
 
 
 
 
NIE JESTEŚ ZADOWOLONY ZE SWOJEJ OBECNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY?
CHCESZ WYRÓŻNIAĆ SIĘ SPOŚRÓD KONKURENTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LEPSZĄ POZYCJĘ?
 
Służymy pomocą ZA DARMO!!!
 
Gmina Kurzętnik ogłasza nabór osób zainteresowanych uczestnictwem w bezpłatnych kursach języka angielskiego ( o różnych poziomach trudności, dostosowanych do potrzeb i umiejętności uczestników) oraz komputerowego z zakresu kompetencji cyfrowych.
Kursy skierowane są do osób dorosłych w wieku 18 lat i więcej, uczących się ,pracujących lub zamieszkujących w powiecie nowomiejskim( w szczególności w Gminie Kurzętnik),nieprowadzących działalności gospodarcze, w tym:
  • wiek powyżej 50 roku życia
  • niskie kwalifikacje tj. wykształcenie nie wyższe niż średnie
  • osoba bezrobotna lub zwolniona i poszukująca zatrudnienia (45+)
  • młodzież po zakończeniu nauki
  • kobiety powracające na lokalny rynek pracy
W ramach udziału w szkoleniu, każdy z uczestników otrzyma niezbędne materiały dydaktyczne oraz certyfikat potwierdzający kompetencje twarde,pożądane przez pracodawców.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z rekruterem projektu- Panią Sylwią Jarzębowską pod nr tel.56 47 48 280 lub osobiście w Urzędzie Gminy (pok. nr 1)
 
ZADBAJ O SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ I WEŹ UDZIAŁ W SZKOLENIU!!