Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 31/01/23, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

Konkurs Wiedzy ,,Odkrywamy Ziemię Lubawską'' dla klas VI - VII Szkół Podstawowych

Konkurs Rękodzielniczy

Przebudowa mostu drogowego w Kurzętniku, ul. Hunta – Dworcowa na rzece Drwęcy

           
            W dniu 25 października 2019 roku Pan Wójt Wojciech Dereszewski wraz z Zastępcą Skarbnika Gminy Panem Pawłem Kruzą dokonali uroczystego podpisania umowy na zadanie inwestycyjne umowy pn. „Przebudowa mostu drogowego w Kurzętniku, ul. Hunta – Dworcowa na rzece Drwęcy” głównym wykonawcą robót jest firma  MOST Sp. z o. o. ul. Kujawska 51A, 81-862 Sopot. Inwestycja za kwotę 4.914.336,65 zł zostanie zrealizowana w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Gmina Kurzętnik na te zadanie inwestycyjne pozyskała środki w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych w kwocie 2.811.563,61 zł.  Przedmiot wyżej wymienionego zadania podzielono na 3 etapy w czasie realizacji inwestycji:
ETAP I -  budowa  tymczasowej  kładki  technologicznej  dla  tymczasowego  przeprowadzenia  istniejącej sieci  wodociągowej ø160, sanitarnej ø160 i  telekomunikacyjnej.
ETAP II - budowa  stałej  kładki  pieszo – rowerowej  dla  przeprowadzenia  ruchu  pieszo – rowerowego z  możliwością  przejazdu  pojazdów  uprzywilejowanych     (karetka  pogotowia  ratunkowego, radiowozy  policji,  samochody  straży  pożarnej ) – nośność  obiektu  na  klasę  C  obciążenia  samochodowego  wg  PN – 85/S-10030  wraz  z  chodnikami.
ETAP III  -   rozbiórka  istniejącego  mostu  i  budowa  nowego  mostu  drogowego  na   klasę  A  obciążenia  samochodowego  wg  PN – 85/S-10030 wraz  z  budową  dojazdów  w  obrębie  mostu  i   przeniesieniem  istniejących  sieci  wodociągowej ø160, sanitarnej ø160 i  telekomunikacyjnej  z  kładki  tymczasowej  w  przestrzeń  pomiędzy  kładką  pieszo – rowerową  a  mostem  i  w  kładkę oraz oświetlenie mostu            
            Funkcję inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji będzie pełnił Pan Grzegorz Drzycimski z firmy Pracownia Drogowa Grzegorz Drzycimski ul. Wł. Sikorskiego 38, 14-200 Iława.  

W Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku rozpoczęła się konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Dzień Osób starszych

Prawidłowe żywienie dzieci w żłobku i przedszkolu

Silna mgła !

IMGW ostrzega o wystąpieniu w dniach 21-24 silnej mgły.
 
 
 
 

Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych

Gmina Kurzętnik zajeła 4 miejsce wśród gmin wiejskich

w Rankingu wykorzystania środków europejskich na inwestycje transportowe 2014–2018. Ranking opublikowało Pismo Samorządu Terytorialnego "Wspólnota".

Silny wiatr !

  • 30-09-2019
  • Autor: Andrzej Kowalczyk
  • drukuj
IMGW ostrzega o silnym wietrze w dniu dzisiejszym i jutrzejszym.

Dni Spirometrii 2019

Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej zaprasza Pacjentów naszej placówki do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji Dni Spirometrii 2019, organizowanego dnia 08.10.2019 w godzinach od 900- 1600. Dni Spirometrii to oferowanie chętnym osobom bezpłatnych badań spirometrycznych. Badanie spirometryczne jest podstawowym badaniem umożliwiającym rozpoznanie chorób obturacyjnych. Wykonywanie spirometrii pozwala na wczesną diagnostykę obturacji i szybkie rozpoznanie POCHP lub ocenę ciężkości astmy. Wcześnie rozpoznana astma lub POCHP pozwala na normalne życie z chorobą. Późno rozpoznana POCHP skraca życie o 10-15 lat. Nie traćmy czasu – wykonajmy spirometrię!