Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 07/03/21, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

GMINA KURZĘTNIK POZYSKAŁA DOFINANSOWANIE W RAMACH PROJEKTU „ZDALNA SZKOŁA+” W FORMIE GRANTU NA ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO FINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

GMINA KURZĘTNIK POZYSKAŁA DOFINANSOWANIE W RAMACH PROJEKTU „ZDALNA SZKOŁA+” W FORMIE GRANTU NA ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO FINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH
 
11 maja 2020 r. Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło projekt „Zdalna Szkoła+”, w którym Jednostki Samorządu Terytorialnego mogły uzyskać 100% dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego, umożliwiającego naukę w trybie zdalnym.
Program „Zdalna szkoła+” realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji stanowi kontynuację wcześniejszego programu „Zdalna szkoła”. Jest finansowany z pieniędzy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa” na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa nr I: Powszechny dostęp do szybkiego Internetu. Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.
 Efektem wniosku, złożonego przez Gminę Kurzętnik, było pozyskanie 104 999,70 zł, które pozwoliły na zakup 55 laptopów z oprogramowaniem, wyposażone w zestawy słuchawkowe. Projekt sfinansowany został na podstawie umowy o powierzenie grantu zawartej 30.06.2020 r. pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Kurzętnik.
Odbiorcami laptopów z programu „Zdalna szkoła+” są cztery szkoły:
  • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim – 7 sztuk
  • Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tereszewie – 10 sztuk
  • Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach – 13 sztuk
  • Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku – 25 sztuk
Urządzenia zostały przekazane do dyspozycji dyrektorom szkół, którzy w miarę potrzeb, rozdysponują komputery wśród najbardziej potrzebujących uczniów i nauczycieli.
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

10Galeria zdjęć: Zdalna szkoła+

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

ADRES URZĘDU:

Gmina Kurzętnik
ul. Grunwaldzka 39
13-306 Kurzętnik
woj. warmińsko-mazurskie
 
Tel. (056) 47-40-580
Fax. (056) 47-48-284
 
NIP: 877-147-55-50
REGON: 871118916

 
Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu
lub na konto Urzędu Gminy Kurzętnik:
 
BANK SPÓŁDZIELCZY BRODNICA
ODDZIAŁ NOWE MIASTO LUBAWSKIE

 
NR: 05 9484 1121 2003 0090 0983 0002