Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 01/06/20, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

ASF AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

ASF
AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ
Choroba świń / dzików/ świniodzików podlegająca obowiązkowi zwalczania
 
 
Minimalne wymogi dotyczące BIOASEKURACJI stad przez Hodowców:
 
 
OBOWIĄZKI:
 • zakupywania świń z pewnych źródeł - świń oznakowanych i zaopatrzonych w obowiązkowe świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii,
 • prowadzenia i regularnego aktualizowania spisu świń, z podziałem na grupy technologiczne,
 • używania odzieży ochronnej i obuwia ochronnego wykorzystywanych wyłącznie w danym gospodarstwie do obsługi świń,
 • prowadzenia rejestru środków transportu do przewozu świń, pasz lub ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego wjeżdżających na teren gospodarstwa,
 • prowadzenia rejestru wejść do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie,
 • obsługi świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,
 • bieżącego oczyszczania i odkażania narzędzi oraz sprzętu,
 • dbania o higienę,
 • umieszczenia mat dezynfekcyjnych na wejściach/wyjściach  do i z pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie, oraz utrzymywanie ich w odpowiednim nasączeniu roztworem roboczym środka dezynfekcyjnego o działaniu wirusobójczym.
 
ZAKAZY:
 • utrzymywania świń razem z innymi zwierzętami kopytnymi we wspólnych pomieszczeniach,
 • przebywania zwierząt domowych w budynkach, w których utrzymywane są świnie,               a pomieszczenia powinny być trwale zabezpieczone przed dostępem zwierząt dziko żyjących oraz domowych (np. siatki w oknach, jeśli są otwierane),
 • karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzących z obszaru objętego ograniczeniami         lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików                  co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom,
 • skarmiania zwierząt odpadami kuchennymi,
 • zadawania zwierzętom paszy nieznanego pochodzenia i niezabezpieczonej przed dostępem zwierząt dziko żyjących oraz domowych,
 • wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie słomy na ściółkę           dla zwierząt, pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia,               chyba że tę  słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano               w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem,
 • obsługi świń w ciągu 72 godzin od uczestniczenia w polowaniach oraz zakaz wnoszenia tusz dzików i produktów ubocznych od tych zwierząt na teren gospodarstwa.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

ADRES URZĘDU:

Gmina Kurzętnik
ul. Grunwaldzka 39
13-306 Kurzętnik
woj. warmińsko-mazurskie
 
Tel. (056) 47-40-580
Fax. (056) 47-48-284
 
NIP: 877-147-55-50
REGON: 871118916

 
Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu
lub na konto Urzędu Gminy Kurzętnik:
 
BANK SPÓŁDZIELCZY BRODNICA
ODDZIAŁ NOWE MIASTO LUBAWSKIE

 
NR: 05 9484 1121 2003 0090 0983 0002