Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 31/01/23, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Organizacje pozarządowe

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH REALIZUJĄCYCH ZADANIA
NALEŻĄCE DO SFERY ZADAŃ PUBLICZNYCH w roku 2019 WÓJT GMINY KURZĘTNIK ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT
dla organizacji pozarządowych realizujących zadania należące do sfery zadań publicznych
 

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 t.j), art. 7 ust. 1 pkt 5, 6, 9, 10, 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j) oraz uchwały uchwały I/18/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Kurzętnik z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”
Wójt Gminy Kurzętnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych:
 
Lp.
Nazwa i rodzaj zadania
Wysokość środków
przeznaczonych na realizację zadania
Termin realizacji zadania
Termin złożenia
oferty
1
Cykl edukacyjny zajęć turystycznoedukacyjnych
3 000,00
Rok 2019
Do 4 lutego 2019 r
 
2
Współorganizacja dożynek gminnych
8 000,00
Rok 2019
Do 4 lutego 2019 r
 
3
Upowszechnianie idei honorowego krwiodawstwa
2 000,00
Rok 2019
Do 4 lutego 2019 r
 
4
Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży szklonej
1 000,00
Rok 2019
Do 4 lutego 2019 r
6
Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad udzielania pierwszej pomocy
2 000,00
Rok 2019
Do 4 lutego 2019 r
 
 
7
Cykl zajęć dla amazonek
1 000,00
Rok 2019
Do 4 lutego 2019 r
 
8
Wsparcie dla osób niepełnosprawnych orazosób niewydolnych wychowawczo
9 000,00
Rok 2019
Do 4 lutego 2019 r
 
9
Organizacja zajęć biegowych
5 000,00
Rok 2019
Do 4 lutego 2019 r
 
10
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Organizacja szkolenia i współzawodnictwa
sportowego w zakresie piłki nożnej, kick-boxingu, podnoszenia ciężarów i lekkoatletyki
100 000,00
Rok 2019
Do 4 lutego 2019 r

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Kontakt - stopka

ADRES URZĘDU:

Gmina Kurzętnik
ul. Grunwaldzka 39
13-306 Kurzętnik
woj. warmińsko-mazurskie
 
Tel. (056) 47-40-580
Fax. (056) 47-48-284
 
Epuap:
/UGKurzetnik28/skrytka
 
NIP: 877-147-55-50
REGON: 871118916

 
Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu
lub na konto Urzędu Gminy Kurzętnik:
 
BANK SPÓŁDZIELCZY BRODNICA
ODDZIAŁ NOWE MIASTO LUBAWSKIE

 
NR: 05 9484 1121 2003 0090 0983 0002