Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 23/07/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Kontakt do pracowników Urzędu

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
Stanowisko Numer Pokoju Imie i Nazwisko Telefon Adres email
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 14 Magdalena Rynkowska 564748291 poczta@kurzetnik.pl
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 7 Anna Weisgerber 564748296 anna.weisgerber@kurzetnik.pl
Referat Budżetu i Finansów
Stanowisko Numer Pokoju Imie i Nazwisko Telefon Adres email
Skarbnik Gminy 9 Marlena Kępska 564748286 m.kepska@kurzetnik.pl
Główny Księgowy 9 Małgorzata Czarnecka 564748294  
Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej 9 Katarzyna Dybowska 564748294 dybowska@kurzetnik.pl
Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej i Obsługi Bankowej 9 Lucyna Maliszewska 564748294 l.maliszewska@kurzetnik.pl
Stanowisko ds. Płac i Obsługi Budżetowej 9 Joanna Kroplewska 564748294  
Referat Podatków Opłat i Działalności Gospodarczej
Stanowisko Numer Pokoju Imie i Nazwisko Telefon Adres email
Kierownik Referatu Podatków, Opłat i Działalności Gospodarczej 11 Emilia Auda 564748295 emilia.auda@kurzetnik.pl
Stanowisko ds. Podatków i Opłat 11 Elżbieta Goryszewska 564748295 elzbieta.goryszewska@kurzetnik.pl
Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej 12 Anna Lewicka 564748293 a.lewicka@kurzetnik.pl
Stanowisko ds. Księgowości Podatkowej i Kasy 12 Ada Zaniewska 564748293 a.zaniewska@kurzetnik.pl
Referat Oświaty
Stanowisko Numer Pokoju Imie i Nazwisko Telefon Adres email
Stanowisko ds. Oświaty -Kierownik Referatu Budynek przy urzędzie gminy Jolanta Haska 533646141 haska@kurzetnik.pl
Zastępca Kierownika Referatu Budynek przy urzędzie gminy Justyna Sobiesiak 533646141 sobiesiak@kurzetnik.pl
Główny Księgowy Budynek przy urzędzie gminy Beata Wójcik-Wysocka 533646141 beata.wojcik-wysocka@kurzetnik.pl
Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej Budynek przy urzędzie gminy Teresa Sadowska 533646141 sadowska@kurzetnik.pl
Stanowisko ds. Administracji i Płac Budynek przy urzędzie gminy Ewa Gajkowska 533646141 e.gajkowska@kurzetnik.pl
Referat Organizacyjny i Promocji Gminy
Stanowisko Numer Pokoju Imie i Nazwisko Telefon Adres email
Sekretarz Gminy 14 Magdalena Rynkowska 564748291 urzad-gminy@kurzetnik.pl
Stanowisko ds. Kadr i Obsługi Sekretariatu 14 Marzena Tomaszewska 564748281 sekretariat@kurzetnik.pl
Stanowisko ds. Informatycznych i Bezpieczeństwa Informacji 10 Marek Jarzębowski 564748292 m.jarzebowski@kurzetnik.pl
Stanowisko ds. Promocji Gminy 10 Patrycja Karczewska 564748283 p.karczewska@kurzetnik.pl
Stanowisko ds. Obsługi Interesantó i Archiwum Zakładowego;w 6 Alicja Kreńska 564740515 krenska@kurzetnik.pl
Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Bezpieczeństwa 7 Sylwia Jarzębowska 564748299 jarzebowska@kurzetnik.pl
Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy 5 Beata Małek 533646234 beata.malek@kurzetnik.pl
Stanowsko ds. Zamówień publicznych 5 Katarzyna Zalewska 564748282 zalewska@kurzetnik.pl
Stanowsko ds. Stanowsko ds. Drogownictwa i Iwestycji Drogowych 5 Beata Wiercińska 533646100 b.wiercinska@kurzetnik.pl
Stanowisko ds. Gospodarki Przestrzennej 1 Arkadiusz Zaleski 564748280 zaleski@kurzetnik.pl
Stanowisko ds. Planowania Przestrzennego 1 Edyta Jarzębowska 564748280 e.jarzebowska@kurzetnik.pl
Stanowisko ds. Ochrony Środowiska 2 Damian Artuszewski 564748297 d.artuszewski@kurzetnik.pl
Stanowisko ds. Rolnictwa i Mienia Komunalnego 2 Joanna Łukaszewska 564748297 joanna.lukaszewska@kurzetnik.pl
Staniowisko ds. Pozyskiwania Funduszy 3 Anna Karbowska 564748289 anna.karbowska@kurzetnik.pl
Stanowisko ds. Gospodarki Energetycznej 3 Justyna Grześkowiak-Mówińska 564748289 j.grzeskowiak-mowinska@kurzetnik.pl

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

ADRES URZĘDU:

Gmina Kurzętnik
ul. Grunwaldzka 39
13-306 Kurzętnik
woj. warmińsko-mazurskie
 
Tel. (056) 47-40-580
Fax. (056) 47-48-284
 
Epuap:
/UGKurzetnik28/skrytka
 
NIP: 877-147-55-50
REGON: 871118916

 
Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu
lub na konto Urzędu Gminy Kurzętnik:
 
BANK SPÓŁDZIELCZY BRODNICA
ODDZIAŁ NOWE MIASTO LUBAWSKIE

 
NR: 05 9484 1121 2003 0090 0983 0002