Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 31/01/23, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 52

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 51

  • 10-06-2019
  • Autor: Andrzej Kowalczyk
  • drukuj

 

Uroczyste otwarcie zmodernizowanego terenu

W sobotę 25 maja na kurzętnickim rynku odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego terenu. Wstęgę przecięli Wojciech Dereszewski, wójt gminy Kurzętnik, Jolanta Szulc, radna sejmiku wojewódzkiego, Anna Lewicka, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Kurzętnik, Andrzej Pruszewicz, prezes kurzętnickiego Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz Bartosz Nowak, młody mieszkaniec Kurzętnika. Jak mówił wójt Wojciech Dereszewski, zmodernizowana forma rynku ma przynieść miejsce spotkań i relaksu dla mieszkańców i gości. Główną atrakcją jest podświetlana fontanna posadzkowa z systemem uzdatniania wody, w której ochłodę i zabawę znajdą dzieci. Pojawiło się także więcej ławek,
a historyczne pompy zyskały piękne, kamienne podmurówki.
Nasadzono także nowe drzewa i krzewy. Posadzone lipy będą kształtowane jako drzewa wysokie, więc w przyszłości możemy spodziewać się przyjemnego cienia.
Realizacja zadania  pn. „Przebudowa rynku w miejscowości Kurzętnik”  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dofinansowanie zostało uzyskane przez Stowarzyszenie Wspólnie dla Wsi.

Działki 500 plus.

KOLEJNA EDYCJA
Dobrze wykorzystaj „500+” – działki za pół ceny
 
OFERTA ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI
SZAFARNIA
czytaj dalej

Oferta sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w gminie Kurzętnik

 

Absolutorium za rok 2018

Za nami sesja absolutoryjna, w trakcie której podsumowano 2018 rok i udzielono absolutorium Wójtowi Gminy Kurzętnik. Wójt Gminy w swoim wystąpieniu zaprezentował osiągnięcia z 2018 roku, szczególną uwagę przywiązując do zrealizowanych inwestycji i pozyskanych środków pozabudżetowych.
 
Radni udzielili Wójtowi Gminy Kurzętnik Wojciechowi Dereszewskiemu absolutorium. Włodarz gminy podziękował współpracownikom, radnym oraz sołtysom za owocną pracę na rzecz lokalnej społeczności.

Podpisanie umowy o przyznaniu pomocy na realizację zadania „Przebudowa ulicy Szkolnej, Okólnej i Okrężnej oraz drogi stanowiącej działkę nr 9/47 wraz z budową skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 538 (dz. nr 90) z droga gminną (dz. nr 9/47) w Marzęcicach”

W środę, 13 marca, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie  Gmina Kurzętnik reprezentowana przez wójta gminy pana Wojciecha Dereszewskiego oraz skarbnik gminy panią Bożenę Zaborowską zawarła umowę o przyznaniu pomocy na realizację zadania „Przebudowa ulicy Szkolnej, Okólnej i Okrężnej oraz drogi stanowiącej działkę nr 9/47 wraz z budową skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 538 (dz. nr 90) z droga gminną (dz. nr 9/47) w Marzęcicach”.
Pomoc  przyznana  w wysokości 905 000,00 zł pochodzi ze środków PROW 2014-2020 w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”  działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną
i oszczędzanie energii.
Zadanie będzie realizowane dwuetapowo, w latach 2019-2020.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: podpis

Załączniki

CZYSTE POWIETRZE? Dotacje do 90%

Wójt Gminy Kurzętnik i Fundacja GlobalECO zapraszają na spotkanie informacyjne:
Jak najłatwiej skorzystać z programu
CZYSTE POWIETRZE? Dotacje do 90% na:
- MONTAŻ NOWYCH i WYMIANĘ STARYCH URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH oraz INSTALACJI C.O. i C.W.U.
- TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH
- INSTALACJE OZE*
 
Możesz uzyskać DOFINANSOWANIE inwestycji oraz PREFERENCYJNY KREDYT 2,5% rocznie, na sfinansowanie wkładu własnego /kredyt nie jest obowiązkowy/.
Większość inwestycji możesz wykonać bez udziału środków własnych!
* instalacje OZE (fotowoltaika, kolektory słoneczne) - tylko kredyt i ulga podatkowa.
 
Wtorek, 14 maja 2019r.
g.18.00 Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku

Przebudowa drogi gminnej nr 182033N Sugajenko - gr. wojew. (Sugajno)

W dniu 6 maja 2019 roku w Urzędzie Gminy Kurzętnik Pan Wójt Wojciech Dereszewski wraz z Skarbnikiem Gminy Panią Bożeną Zaborowską dokonali uroczystego podpisana umowy na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 182033N Sugajenko - gr. wojew. (Sugajno)”, głównym wykonawcą robót jest konsorcjum firm Lider - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki Partner: ALTOR Sp. z o. o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Inwestycja za kwotę 1.666.989,16 zł zostanie wykonana do 31 lipca 2019 r.
czytaj dalej

Życzenia Wielkanocne 2019