Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 27/01/23, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Pozostałe aktualności

Kontakt do pracowników Urzędu

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
Stanowisko Numer Pokoju Imie i Nazwisko Telefon Adres email
Kierownik Urzędu Stanu Cywilego 14 Magdalena Rynkowska 564748291 poczta@kurzetnik.pl
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 7 Anna Weisgerber 564748296 anna.weisgerber@kurzetnik.pl
Referat Budżetu i Finansów
Stanowisko Numer Pokoju Imie i Nazwisko Telefon Adres email
Skarbnik Gminy 9 Bożena Zaborowska 564748286 bozena.zaborowska@kurzetnik.pl
Zastępca Skarbnika Gminy 9 Marlena Kępska 564748294 m.kepska@kurzetnik.pl
Główny Księgowy 9 Małgorzata Czarnecka 564748294  
Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej 9 Katarzyna Dybowska 564748294 dybowska@kurzetnik.pl
Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej i Obsługi Bankowej 9 Aleksandra Ejnik 564748294 ejnik@kurzetnik.pl
Stanowisko ds. Płac i Obsługi Budżetowej 9 Joanna Kroplewska 564748294  
Referat Podatków Opłat i Działalności Gospodarczej
Stanowisko Numer Pokoju Imie i Nazwisko Telefon Adres email
Stanowisko ds. Kontroli, Podatków, i Opłat- Kierownik Referatu 11 Emilia Auda 564748295 emilia.auda@kurzetnik.pl
Stanowisko ds. Podatków i Opłat 11 Elżbieta Goryszewska 564748295 elzbieta.goryszewska@kurzetnik.pl
Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej 11 Anna Lewicka 564748295 a.lewicka@kurzetnik.pl
Stanowisko ds. Księgowości Podatkowej i Kasy 12 Ada Zaniewska 564748293 a.zaniewska@kurzetnik.pl
Referat Oświaty
Stanowisko Numer Pokoju Imie i Nazwisko Telefon Adres email
Stanowisko ds. Oświaty -Kierownik Referatu Budynek przy urzędzie gminy Jolanta Haska 533646141 haska@kurzetnik.pl
Zastępca Kierownika Referatu Budynek przy urzędzie gminy Justyna Sobiesiak 533646141 sobiesiak@kurzetnik.pl
Główny Księgowy Budynek przy urzędzie gminy Beata Wójcik-Wysocka 533646141 beata.wojcik-wysocka@kurzetnik.pl
Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej Budynek przy urzędzie gminy Teresa Sadowska 533646141 sadowska@kurzetnik.pl
Stanowisko ds. Administracyjnych Budynek przy urzędzie gminy Elżbieta Sobiech 533646141 e.sobiech@kurzetnik.pl
Stanowisko ds. Administracji i Płac Budynek przy urzędzie gminy Ewa Gajkowska 533646141 e.gajkowska@kurzetnik.pl
Referat Organizacyjny i Promocji Gminy
Stanowisko Numer Pokoju Imie i Nazwisko Telefon Adres email
Sekretarz Gminy 14 Magdalena Rynkowska 564748291 urzad-gminy@kurzetnik.pl
Stanowisko ds. Kadr i Promocji Gminy 14 Marzena Tomaszewska 564748291 sekretariat@kurzetnik.pl
Stanowisko ds. Informatycznych i Bezpieczeństwa Informacji 10 Marek Jarzębowski 564748292 m.jarzebowski@kurzetnik.pl
Stanowisko ds. Obsługi Interesantów 6 Alicja Kreńska 564740515 krenska@kurzetnik.pl
Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Bezpieczeństwa 7 Sylwia Jarzębowska 564748299 jarzebowska@kurzetnik.pl
Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy 4 Andrzej Samsel 564748290 a.samsel@kurzetnik.pl
Stanowisko ds. Zamówień Publicznych - Zastępca Kierownika Referatu 5 Beata Małek 533646181 beata.malek@kurzetnik.pl
Stanowsko ds. Zamówień publicznych 5 Katarzyna Zalewska 564748282 zalewska@kurzetnik.pl
Stanowsko ds. Stanowsko ds. Drogownictwa i Iwestycji Drogowych 5 Beata Wiercińska 533646100 b.wiercinska@kurzetnik.pl
Stanowisko ds. Gospodarki Przestrzennej 1 Arkadiusz Zaleski 564748280 zaleski@kurzetnik.pl
Stanowisko ds. Stanowisko ds. Planowania Przestrzennego 1 Edyta Jarzębowska 564748280 e.jarzebowska@kurzetnik.pl
Stanowisko ds. Ochrony Środowiska 2 Edyta Blank-Tadra 564748297 e.tadra@kurzetnik.pl
Stanowisko ds. Rolnictwa i Mienia Komunalnego 2 Izabela Wyskiel 564748297 i.wyskiel@kurzetnik.pl
Staniowisko ds. Pozyskiwania Funduszy 3 Anna Karbowska 564748289 anna.karbowska@kurzetnik.pl
Stanowisko ds. Gospodarki Energetycznej 3 Justyna Grześkowiak-Mówińska 564748289 j.grzeskowiak-mowinska@kurzetnik.pl
Stanowisko ds. Organizacyjnych 4 Lucyna Maliszewska 564748290 l.maliszewska@kurzetnik.pl

UWAGA

Od dnia 14 marca 2020 r. boiska wielofunkcyjne ORLIK w Kurzętniku oraz Marzęcicach zostaną zamknięte do odwołania.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Warszawa, 11 marca 2020 roku
 
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
 
Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca
z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 
 
Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.
 
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 
Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 
 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.
 
Dyrektorze,
 
 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na
  2 tygodnie;  
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.
 
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).
 
Rodzicu,
 
 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.
 
Uczniu,
 
 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.
 
 
Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki
 
Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   
 
Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:
 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.
 
Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy
e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.
 
Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
 
 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.
 
Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus
 
Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!
Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.
 
Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej
 
 

Koronawirus

 
 
Pobierz pozostałe materiały

"100-lecie wolnego Kurzętnika"

Dotacja celowa na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w Gminie Kurzętnik

Gmina Kurzętnik od 03.02.2020 r. rozpoczyna nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła. Dotacja celowa na wyżej wymienione zadanie będzie wynosiła 50% poniesionych kosztów związanych z wymianą źródła ciepła jednak nie więcej niż 2500 zł. Pula dotacji jest ograniczona, o jej udzieleniu decydować będzie kolejność składania wniosków.
Regulamin oraz wzór wniosków do pobrania tutaj.

Wnioski do pobrania

Wnioski do pobrania

Przedstawiamy Państwu kompletną, aktualną listę wniosków do pobrania.

Wymiana źródła ciepła

Budownictwo / Zagospodarowanie terenu

Ochrona środowiska

Drogi publiczne

Czujki Smogu w Gminie Kurzętnik

"Gmina Kurzetnik wolna od smogu" to Program, który w trosce o zdrowie naszych mieszkańców od dziś wdrażamy w Naszej Gminie. Jeszcze w tym tygodniu zamontujemy aż 7 czujek smogu na wszystkich szkołach, żłobku, stadionie oraz kurzetnickim rynku. Urządzenia będą badać stężenie między innymi takich cząstek jak PM 2,5 oraz PM 10, które to cząsteczki są uznawane przez Światową Organizację Zdrowia za najbardziej szkodliwe dla zdrowia ludzi. Doraźnie będziemy również badać stężenie smogu czujką mobilną z wykorzystaniem drona. Poza tym, chcąc ułatwić wymianę pieców naszym mieszkańcom wprowadzamy dofinansowanie do wymiany na ekologiczne źródła ciepła.

Mapa

NABÓR NA BEZPŁATNE KURSY JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE!!!

 • 22-08-2019
 • Autor: Monika Kozłowska
 • drukuj
 
 
 
 
 
 
NIE JESTEŚ ZADOWOLONY ZE SWOJEJ OBECNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY?
CHCESZ WYRÓŻNIAĆ SIĘ SPOŚRÓD KONKURENTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LEPSZĄ POZYCJĘ?
 
Służymy pomocą ZA DARMO!!!
 
Gmina Kurzętnik ogłasza nabór osób zainteresowanych uczestnictwem w bezpłatnych kursach języka angielskiego ( o różnych poziomach trudności, dostosowanych do potrzeb i umiejętności uczestników) oraz komputerowego z zakresu kompetencji cyfrowych.
Kursy skierowane są do osób dorosłych w wieku 18 lat i więcej, uczących się ,pracujących lub zamieszkujących w powiecie nowomiejskim( w szczególności w Gminie Kurzętnik),nieprowadzących działalności gospodarcze, w tym:
 • wiek powyżej 50 roku życia
 • niskie kwalifikacje tj. wykształcenie nie wyższe niż średnie
 • osoba bezrobotna lub zwolniona i poszukująca zatrudnienia (45+)
 • młodzież po zakończeniu nauki
 • kobiety powracające na lokalny rynek pracy
W ramach udziału w szkoleniu, każdy z uczestników otrzyma niezbędne materiały dydaktyczne oraz certyfikat potwierdzający kompetencje twarde,pożądane przez pracodawców.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z rekruterem projektu- Panią Sylwią Jarzębowską pod nr tel.56 47 48 280 lub osobiście w Urzędzie Gminy (pok. nr 1)
 
ZADBAJ O SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ I WEŹ UDZIAŁ W SZKOLENIU!!
 
 
 

 

DOŻYNKI GMINNO-POWIATOWO-PARAFIALNE KCIKI