Jednostki Organizacyjne

Jednostki Organizacyjne w Gminie Kurzętnik

  • 14-06-2019
Urząd Gminy Kurzętnik
ul. Grunwaldzka 39
13-306 Kurzętnik
Tel.: 56 47-405-15
fax: 56 47-482-84
e-mail: poczta@kurzetnik.pl
Wójt Gminy: Wojciech Dereszewski
 
 
Centrum Usług Społecznych w Kurzętniku
ul. Dworcowa 8
13-306 Kurzętnik
Tel: 56 47-480-50
e-mail: gops@kurzetnik.eu
p.o. dyrektora: Roman Lewicki
zastępca dyrektora: Grażyna Deranek
 
 
Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku
ul. Łąkowa 
13-306 Kurzętnik
tel.: 56 47-489-80
P.O. Dyrektora Jolanta Lewicka
 
 
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kurzętniku
ul. Kościuszki 23
13-306 Kurzętnik
tel. 56 474 06 92
Prezes: Andrzej Pruszewicz
 
 
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim
Brzozie Lubawskie 43a, 13-306 Kurzętnik
Telefon 564740825
Fax 566828510
Dyrektor Anna Błaszkowska
 
 
Szkoła Podstawowa imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tereszewie
Tereszewo 9a, 13-306 Kurzętnik
Telefon 564740398
Fax 564740398
Dyrektor Wioletta Kozłowska
 
 
Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku
ul. Grunwaldzka 37, 13-306 Kurzętnik
Telefon 564740985
Fax 564740985
Dyrektor Jolanta Paplińska
 
 
Zespół Szkół w Marzęcicach
Marzęcice ul Szkolna 21, 13-306 Kurzętnik
Telefon 564740497
Fax 564740497
Dyrektor Katarzyna Pukalska
 
 
Gminny Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy
ul. Kościuszki 36
13-306 Kurzętnik
e-mail: kontakt@zlobek-kurzetnik.pl
Dyrektor: Paulina Zatorska

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją