Aktualności

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim Informuje...

  • 15-05-2023
Zgodnie z Zawiadomieniem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 maja 2023 r. informujemy o podejrzeniu ogniska grypy u ptaków dzikich: gatunek mewa śmieszka około 700 sztuk, lokalizacja: gmina Kurzętnik, zbiornik wodny ( wyrobisko) w miejscowości Nielbark. Zgodnie z zaleceniami PIW wyżej wymieniony akwen wodny zostaje wyłączony z użytkowania. Wszystkie przypadki zwiększonych upadków zarówno ptaków domowych, jak i dzikich w innych niż w/w lokalizacja należy niezwłocznie zgłaszać do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim lub do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim, wójtów lub terenowych lekarzy weterynarii. W związku z potencjalnych zagrożeniem jakie może nieść wysoce zjadliwa grypa ptaków dla ludzi Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim zaleca zachowanie szczególnej ostrożności. 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją