Aktualności

Informacja o Wyborach do Izb Rolniczych

  • 12-05-2023
W związku z ogłoszeniem wyborów do Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w dniu 24 września 2023 roku informuję, iż pod poniższym adresem www.wmirol.org.pl dostępna jest treść ustawy o izbach rolniczych oraz uchwały nr 2/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych. Ponadto w/w uchwała została wywieszona na tablicy ogłoszeń w tutejszym urzędzie gminy. 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją