Aktualności

Spotkanie na Górze Zamkowej w Kurzętniku

  • 21-09-2022
Poniedziałkowe spotkanie na Górze Zamkowej w Kurzętniku to preludium do opracowania koncepcji renowacji ruin zamku Biskupów Chełmińskich oraz zagospodarowania wzgórza zamkowego w Kurzętniku. W spotkaniu wzięli udział dr Jadwiga Lewandowska – archeolożka, inż. Rafał Górniewicz – prezes MR. Konserwacja oraz Piotr Piątek Komisarz Gminy Kurzętnik wraz z Panem Andrzejem Samslem Kierownikiem Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy.
Obiekt decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych po nr A-579. Ten wciąż mało rozpoznany archeologicznie zespół zamkowy w Kurzętniku stanowi dominantę krajobrazową, z historią oraz ogromnym potencjałem badawczym, turystycznym i promocyjnym. Zamek wymurowany głównie z kamienia narzutowego oraz z cegły gotyckiej w wyższych partiach muru i w glifach okiennych, wymaga zabezpieczenie i pilnej konserwacji zachowanych ruin oraz dalszego lepszego rozpoznania.
Wykonane w poprzednich latach badania są nie kompletne, brak jest badań archeologicznych Domu. Niezbędna jest także kontynuacja i uzupełnienie badań w obrębie podzamcza. Po niezbędnym uzupełnieniu zakresu badań możliwe będzie uzyskanie brakujących obecnie danych o obiekcie, które będą stanowiły podstawę dla założeń do ochrony zabytku, jego konserwacji i adaptacji dla celów turystycznych i edukacyjnych.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją