Aktualności

Ćwiczenia obronne "NOWOMIEJSKI WRZESIEŃ 2022"

  • 21-09-2022
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, pracownicy Urzędu Gminy oraz Centrum Usług Społecznych podczas ćwiczeń obronnych "NOWOMIEJSKI WRZESIEŃ 2022"
W dniach 13-14 września 2022 r. na odbyły się kompleksowe ćwiczenia obronne z udziałem powiatowych służb, inspekcji i straży pod kryptonimem "NOWOMIEJSKI WRZESIEŃ 2022". Tematem głównym przeprowadzonego ćwiczenia było doskonalenie funkcjonowania organów samorządu terytorialnego w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa oraz zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych. W dniu 13 września do Urzędu Gminy Kurzętnik wpłynęła informacja o ataku cybernetycznym, skutkującym brakiem łączności informatycznej i telefonicznej. W wyniku zdarzeń, Osoba wykonująca zadania i kompetencje Wójta Gminy Kurzętnik zwołała posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego celem weryfikacji problemu i wypracowania rozwiązań utrzymania systemu łączności. W ramach realizacji praktycznego epizodu ćwiczebnego, przeprowadzono także ewakuację pracowników Centrum Usług Społecznych w Kurzętniku, która nastąpiła w wyniku podpalenia placówki przez grupę dywersyjną. Podczas ćwiczeń rozwinięto również system stałych dyżurów oraz przeprowadzono akcję kurierską dotyczącą doręczania kart powołania żołnierzom rezerwy.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: NOWOMIEJSKI WRZESIEŃ 2022

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją