Aktualności

"Pamiątka regionu Warmii i Mazur".

  • 20-05-2019
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konkursie „Pamiątka regionu Warmii i Mazur”.
 
Celem konkursu jest pozyskanie pamiątki turystycznej służącej promocji regionu. Praca ma nawiązywać do charakterystyki regionu a także jego dziedzictwa kulturowego.
 
Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody w wysokości:
  • I Nagroda - 5.000 zł
  • II Nagroda - 3.000 zł
  • III Nagroda - 2.000 zł
Ostateczny termin składania prac upływa 30 czerwca 2019 r.
Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową znajdują się na stronie www.warmia.mazurv.pl w zakładce Turystyka i promocja.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją