Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 18/08/22, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Informacja Urzędnika Wyborczego 2/2020

Informacja 2/2020 Urzędnika Wyborczego


Informacja Urzędnika Wyborczego nr 2/2020

w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
w wyborach prezydenckich w dniu 28 czerwca 2020 r.


Zgodnie z biegiem Kalendarza wyborczego, stanowiącego Załącznik do Postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz.988), w tym m.in. w zakresie   przyjmowania przez urzędników wyborczych za pośrednictwem urzędów gmin zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wyjaśnia, co następuje:

W myśl art. 182 § 5, w związku z art. 9 § 1 i 3 Kodeksu Wyborczego Pełnomocnik Komitetu Wyborczego lub osoba przez niego upoważniona musi dokonać zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych najpóźniej do dnia 12 czerwca 2020 r. Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz zasady powoływania tych komisji szczegółowo określa Uchwała nr 161/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. W   celu   umożliwienia   komitetom   wyborczym   i   wyborcom   we wskazanych   na wstępie okolicznościach dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, a także w celu zapewnienia możliwości przyjmowania tych zgłoszeń przez urzędy gmin, Państwowa Komisja Wyborcza, wyjaśnia, że:
1) w   przypadku, gdy   urząd   gminy   zapewniający   obsługę   urzędnika   wyborczego   jest nieczynny lub tryb jego pracy, w tym możliwość przyjmowania interesantów, został ograniczony, zgłoszenie   kandydatów   na   członków   komisji   może   zostać   przesłane (najpóźniej do dnia 12 czerwca 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany   podpis   elektroniczny.   W   takim   przypadku, oryginały   zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);
2) w   przypadku   wysłania   zgłoszenia   pocztą lub   skanem   za   pośrednictwem   poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
a) uwierzytelnienie   kopii   upoważnienia   pełnomocnika   wyborczego   do zgłoszenia kandydatów   przez   osobę   zgłaszającą   kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
b) potwierdzenie doręczenia   do   urzędu   gminy   zgłoszenia przez   osobę   przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Skany zgłoszeń należy przesyłać na wskazany adres e-mail:
Urzędnika Wyborczego urz-281204-1@pkw.gov.pl

W przypadku pytań i wątpliwości, dodatkowe informacje można uzyskać także w czasie dyżurów Urzędnika Wyborczego w Urzędzie Gminy Kurzętnik, w niżej podanych terminach:
10 czerwca 2020 r. w godzinach 1230 - 1430
12 czerwca 2020 r. w godzinach 800 - 1030

lub telefonicznie pod numerem: 509 077 408.


                                                                                    Urzędnik Wyborczy w Gminie Kurzętnik
                                                                                                    Grażyna Gilgenast
 

Kontakt - stopka

ADRES URZĘDU:

Gmina Kurzętnik
ul. Grunwaldzka 39
13-306 Kurzętnik
woj. warmińsko-mazurskie
 
Tel. (056) 47-40-580
Fax. (056) 47-48-284
 
Epuap:
/UGKurzetnik28/skrytka
 
NIP: 877-147-55-50
REGON: 871118916

 
Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu
lub na konto Urzędu Gminy Kurzętnik:
 
BANK SPÓŁDZIELCZY BRODNICA
ODDZIAŁ NOWE MIASTO LUBAWSKIE

 
NR: 05 9484 1121 2003 0090 0983 0002