Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 01/06/20, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Kalendarz Wyborczy

Postanowienie Marszałka Sejmu RP w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 lutego 2020 r.
w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art. 128 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 289 § 1 i art. 290 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.   – Kodeks  wyborczy  (Dz. U.  z 2019 r.  poz. 684  i 1504)  stanowi  się,  co  następuje:
§ 1.  Zarządzam  wybory  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej.
§ 2. Datę  wyborów  wyznaczam  na  niedzielę  dnia  10  maja  2020 r.
§ 3. Dni,  w których  upływają  terminy  wykonania  czynności  wyborczych,  określa  kalendarz  wyborczy  stanowiący  załącznik  do niniejszego postanowienia.
§ 4. Postanowienie  wchodzi  w życie  z dniem  ogłoszenia.
Marszałek  Sejmu:  E. Witek
 

Kontakt - stopka

ADRES URZĘDU:

Gmina Kurzętnik
ul. Grunwaldzka 39
13-306 Kurzętnik
woj. warmińsko-mazurskie
 
Tel. (056) 47-40-580
Fax. (056) 47-48-284
 
NIP: 877-147-55-50
REGON: 871118916

 
Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu
lub na konto Urzędu Gminy Kurzętnik:
 
BANK SPÓŁDZIELCZY BRODNICA
ODDZIAŁ NOWE MIASTO LUBAWSKIE

 
NR: 05 9484 1121 2003 0090 0983 0002