Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 18/08/22, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 8 czerwca 2020 r.

 
Zarządzenie Nr 36/2020
Wójta Gminy Kurzętnik
z dnia 8 czerwca 2020 r.
 
 
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 
 
 
Na podstawie art. 114 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Wyznaczam jako miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, tablice ogłoszeń i słupy ogłoszeniowe w sołectwach na terenie gminy Kurzętnik.
 
§  2.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                           
 

Kontakt - stopka

ADRES URZĘDU:

Gmina Kurzętnik
ul. Grunwaldzka 39
13-306 Kurzętnik
woj. warmińsko-mazurskie
 
Tel. (056) 47-40-580
Fax. (056) 47-48-284
 
Epuap:
/UGKurzetnik28/skrytka
 
NIP: 877-147-55-50
REGON: 871118916

 
Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu
lub na konto Urzędu Gminy Kurzętnik:
 
BANK SPÓŁDZIELCZY BRODNICA
ODDZIAŁ NOWE MIASTO LUBAWSKIE

 
NR: 05 9484 1121 2003 0090 0983 0002