Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 13/12/19, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

Przebudowa mostu drogowego w Kurzętniku, ul. Hunta – Dworcowa na rzece Drwęcy

           
            W dniu 25 października 2019 roku Pan Wójt Wojciech Dereszewski wraz z Zastępcą Skarbnika Gminy Panem Pawłem Kruzą dokonali uroczystego podpisania umowy na zadanie inwestycyjne umowy pn. „Przebudowa mostu drogowego w Kurzętniku, ul. Hunta – Dworcowa na rzece Drwęcy” głównym wykonawcą robót jest firma  MOST Sp. z o. o. ul. Kujawska 51A, 81-862 Sopot. Inwestycja za kwotę 4.914.336,65 zł zostanie zrealizowana w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Gmina Kurzętnik na te zadanie inwestycyjne pozyskała środki w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych w kwocie 2.811.563,61 zł.  Przedmiot wyżej wymienionego zadania podzielono na 3 etapy w czasie realizacji inwestycji:
ETAP I -  budowa  tymczasowej  kładki  technologicznej  dla  tymczasowego  przeprowadzenia  istniejącej sieci  wodociągowej ø160, sanitarnej ø160 i  telekomunikacyjnej.
ETAP II - budowa  stałej  kładki  pieszo – rowerowej  dla  przeprowadzenia  ruchu  pieszo – rowerowego z  możliwością  przejazdu  pojazdów  uprzywilejowanych     (karetka  pogotowia  ratunkowego, radiowozy  policji,  samochody  straży  pożarnej ) – nośność  obiektu  na  klasę  C  obciążenia  samochodowego  wg  PN – 85/S-10030  wraz  z  chodnikami.
ETAP III  -   rozbiórka  istniejącego  mostu  i  budowa  nowego  mostu  drogowego  na   klasę  A  obciążenia  samochodowego  wg  PN – 85/S-10030 wraz  z  budową  dojazdów  w  obrębie  mostu  i   przeniesieniem  istniejących  sieci  wodociągowej ø160, sanitarnej ø160 i  telekomunikacyjnej  z  kładki  tymczasowej  w  przestrzeń  pomiędzy  kładką  pieszo – rowerową  a  mostem  i  w  kładkę oraz oświetlenie mostu            
            Funkcję inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji będzie pełnił Pan Grzegorz Drzycimski z firmy Pracownia Drogowa Grzegorz Drzycimski ul. Wł. Sikorskiego 38, 14-200 Iława.  

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

ADRES URZĘDU:

Gmina Kurzętnik
ul. Grunwaldzka 39
13-306 Kurzętnik
woj. warmińsko-mazurskie
 
Tel. (056) 47-40-580
Fax. (056) 47-48-284
 
NIP: 877-147-55-50
REGON: 871118916

 
Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu
lub na konto Urzędu Gminy Kurzętnik:
 
BANK SPÓŁDZIELCZY BRODNICA
ODDZIAŁ NOWE MIASTO LUBAWSKIE

 
NR: 05 9484 1121 2003 0090 0983 0002